Različite Teme

Jedinstvo Muslimana

Svi se čvrsto Allahovog užeta držite

Ebu Musa, r.a. prenosi da je Muhammed, s.a.v.s. rekao:
VJERNIK JE S VJERNIKOM POVEZAN KAO GRADEVINA CIJI SU ELEMENTI JEDNI S DRUGIMA CVRSTO SPOJENI. “(Prenosi Buhari)

Ovim hadisom Muhammed, a.s. je uporedio odnose medu vjernicima sa odnosima cigli u jednoj zgradi. Kako god se cigla na ciglu naslanja i cini jednu zgradu stabilnom, tako se i vjernik oslanja na vjernika i cini stabilnom Zajednicu kojoj pripada.

U jednom drugom hadisu Muhammed, a.s. uporeduje vjernike u njihovoj medusobnoj Ijubavi, samilosti i saosjecanju sa- jednim tijelom.Kada ga zaboli jedan organ, citavo tjelo osjeca bolove i pati od povisene temperature i nesanice.(Prenosi Buhari).

U rivajetu El-A’mesa od Es-Sa’bija i Hajseme Muslim u svom “Sahihu” spominje: “…ako ga zaboli oko pati citavo tijelo i ako ga zaboli glava citavo tijelo trpi “Kadi Ijad primjecuje da se ovim hadisom podstice na medusobno potpomaganje i saosjecanje vjernika jednih spram drugih.Iman u Allaha dz.s. i bratstvo medu muslimanima su bila dva najznacajnija faktora u konstituisanju prve islamske zajednice u Medini. Bratimljenje izmedu Ensarija i Muhadzira bio je dogadaj iz stvarnog svijeta, iako je taj dogadaj u svojoj prirodi blizi lijepim snovima, vjecnosti i dzennetu.

Da se to bratstvo medu muslimanima nije prakticno dogodilo u Medini ostalo bi samo u ideji i snovima. Medutim, taj dogadaj je pokazao da je jedna takva praksa moguca i na Zemlji i da se na primjeru takvog imana i takvog bratstva zasniva Allahov program na Zemlji u svakom vremenu.

Kur’an i Sunnet su strogo osudili neslogu i razilazenje medu muslimanima. Kur’an upozorava da je razilazenje i zavist medu pripadnicima Ehlu-l-Kitaba rezultiralo izvitoperivanjem Allahove, dz.s. Rijeci. Medu muslimanima razilazenje je primjeceno vec u ranom periodu, cim su licni interesi prevladali nad zajednickim.

Takode, mezhebski ekstremizmi su nanijeli velike stete islamu i muslimanima Istina. Istina, mezhebski imami su ponajmanje krivi za ekstremizam njihovih pristalica. Resid Rida navodi da je neki Afganistanac, pripadnik hanefijskog mezheba, kada je cuo drugog vjernika koji je klanjao pored njega u safu, a pripadao drugom mezhebu i ucio Kur’an naglas, sto se suprotstavljalo mezhebu Afganistanca, udario ga je u grudi, tako da je ovaj pao na leda i umalo nije umro!

Drugi je, opet, pripadniku drugoga mezheba slomio kaziprst koji je ovaj digao u toku namaza dok je bio na tesehhudu uceci Kelimei-sehadet, time simbolizirajuci da je Allah jedan. Prije jednog vijeka zabiljezeno je u Siriji da je jedna grupa safi’jske uleme podnijela molbu muftiji da podijeli dzamiju na dva dijela: jedan za njih, a drugi za hanefije.

To se ponavlja u vecoj ili manjoj mjeri u citavom islamskom svijetu. To se ponavlja, nazalost, i u nasoj zajednici. I to upravo sada kada je jedinstvo muslimana neophodno. Mezhebski i svaki drugi ekstremizmi i interesi su prisutni mozda vise nego ikada ranije. Mnogi dijelovi islamskog tijela trpe bol.

Da li je na pomolu raspadanje tog tijela ili ce, ipak, iman nadvladati nase interese, te cemo se, shodno naprijed citiranom hadisu, osloniti jedan na drugog, pomoci jedan drugome u ovim zamagljenim vremenima i saosjecati sa svakim nasim bratom makar on i ne razmisljao kao mi – ostaje da se vidi?!

Ebu Musa, r.a. prenosi da je Muhammed, s.a.v.s. rekao:

VJERNIK JE S VJERNIKOM POVEZAN KAO GRAĐEVINA ČIJI SU ELEMENTI JEDNI S DRUGIMA ČVRSTO SPOJENI. “

(Prenosi Buhari)

Ovim hadisom Muhammed, a.s. je uporedio odnose među vjernicima sa odnosima cigli u jednoj zgradi. Kako god se cigla na ciglu naslanja i čini jednu zgradu stabilnom, tako se i vjernik oslanja na vjernika i čini stabilnom Zajednicu kojoj pripada. U jednom drugom hadisu Muhammed, a.s. upoređuje vjernike u njihovoj međusobnoj Ijubavi, samilosti i saosjećanju sa jednim tijelom. Kada ga zaboli jedan organ, čitavo tijelo osjeća bolove i pati od povišene temperature i nesanice. (Prenosi Buhari).

U rivajetu El-A’mesa od Es-Sa’bija i Hajseme Muslim u svom “Sahihu” spominje i :
… ako ga zaboli oko pati čitavo tijelo i ako ga zaboli glava čitavo tijelo trpi !

Kadi Ijad primjećuje da se ovim hadisom podstiče na međusobno potpomaganje i saosjećanje vjernika jednih spram drugih. Iman u Allaha dž.š. i bratstvo među muslimanima su bila dva najznačajnija faktora u konstituisanju prve islamske zajednice u Medini. Bratimljenje između Ensarija i Muhadžira bio je događaj iz stvarnog svijeta, iako je taj događaj u svojoj prirodi bliži lijepim snovima, vječnosti i džennetu.

Da se to bratstvo među muslimanima nije praktično dogodilo u Medini ostalo bi samo u ideji i snovima. Međutim, taj događaj je pokazao da je jedna takva praksa moguća i na Zemlji i da se na primjeru takvog imana i takvog bratstva zasniva Allahov program na

Zemlji u svakom vremenu.
Kur’an i Sunnet su strogo osudili neslogu i razilaženje među muslimanima. Kur’an upozorava da je razilaženje i zavist među pripadnicima Ehlu-l-Kitaba (kršćana i židova) rezultiralo iskrivljivanjem Allahove, dž.š. Riječi. Među muslimanima razilaženje je primjećeno već u ranom periodu, čim su lični interesi prevladali nad zajedničkim.

Mezhebski ekstremizam
Takođe, mezhebski ekstremizmi su nanijeli velike štete islamu i muslimanima. Istina, mezhebski imami su ponajmanje krivi za ekstremizam njihovih pristalica.

Rešid Rida navodi da je neki Afganistanac, pripadnik hanefijskog mezheba, kada je čuo drugog vjernika koji je klanjao pored njega u saffu, a pripadao drugom mezhebu i učio Kur’an naglas, što se suprotstavljalo mezhebu Afganistanca, udario ga je u grudi, tako da je ovaj pao na leđa i umalo nije umro !

Drugi je, opet, pripadniku drugoga mezheba slomio kažiprst koji je ovaj digao u toku namaza dok je bio na tešehhudu učeći Kelimei-šehadet, time simbolizirajuci da je Allah jedan.
Prije jednog vijeka zabilježeno je u Siriji da je jedna grupa šafi’jske uleme podnijela molbu muftiji da podijeli džamiju na dva dijela: jedan za njih, a drugi za hanefije.

To se ponavlja u većoj ili manjoj mjeri u čitavom islamskom svijetu. I to upravo sada kada je jedinstvo muslimana neophodno. Mezhebski i svaki drugi ekstremizmi i interesi su prisutni možda više nego ikada ranije. Mnogi dijelovi islamskog tijela trpe bol.

Da li je na pomolu raspadanje tog tijela ili će, ipak, iman nadvladati naše interese, te ćemo se, shodno naprijed citiranom hadisu, osloniti jedan na drugog, pomoći jedan drugome u ovim zamagljenim vremenima i saosjećati sa svakim našim bratom makar on i ne razmišljao kao mi – ostaje da se vidi ?!

Islamski Forum
Back to top button