不同的 & 主题

信仰差异的危险

Piše: 先生. Osman Smajlović

Razilaženje u vjeri islamu strogo je zabranjeno. Smatra se velikim grijehom i ima katastrofalne posljedice po zajednicu muslimana. U narednim redovima spomenut ću najpogubnije.

Povod uništenja naroda

伊本 Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, rekao je “Čuo sam jednog čovjeka kako uči ( jedan ajet ) za koji sam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uči drugačije i saopćio sam mu to, a potom sam ugledao namrgođenost nа njegovom licu.Vas obojica ste dobri (dobro proučili) i ne podvajajte se, jer oni koji su bili prije vas razilazili su se pa su propali. – reče on.’” (布哈里) Plemeniti Kur’an ima različite kiraete. 伊本 Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, i pomenuti ashab u hadisu učili su isti ajet na različite ispravne načine. 安拉的使者, sallahu alejhi ve sellem, odobrio je njihovo učenje i potvrdio njegovu ispravnost. 然而, nije odobrio njihovo razilaženje, jer je bilo povod uništenja predhodnih naroda. Razilaženje po pitanju Allahove Knjige sigurno će voditi do toga da svaki učesnik u njemu pokuša svoje mišljenje poduprijeti kur’anskim ajetima i tada će nastati razilaženje, mržnja, sukob i na kraju božansko uništenje.

Izašao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a njegovi drugovi su se međusobno prepirali oko kadera, odredbe. Kao da mu je prosut nar na njegov lice usljed srdžbe. 他说: “Da li vam je to naređeno? Da li ste radi toga stvoreni? Jednim dijelovima Kur’an opovrgavate drugi dio. Zbog toga su unušteni predhodni narodi.” (伊本 Madže, vjerodostojan)

安拉的使者, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je svoje drugove riječima da li vam je to naređeno? Da li ste radi toga stvoreni? Jednim dijelovima Kur’ana opovrgavate drugi dio. 还, njegova srdžba bila je vidna na njegovom licu. Nije odobrio njihovo raspravljanje po pitanju kadera, odredbe i dokazivanje oprečnih stavova kur’anskim ajetima. Jer u tom slučaju pože se steći dojam da je Kur’an oprečan. A potom im je pojasnio da je to bio povod uništenja predhodnih naroda.

Slabost i poraz

Razilaženje u vjeri rezultira slabošću islamske zajednice, porazom i gubitkom države. Uzvišeni Allah rekao je:”I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, 真的, na strani izdržljivih.” (El-Enfal, 45- 46)

Mufessiri, komentatori Kur’ana, spomenuli su sljedeća značenja za dio kur’anskog ajeta ‘i ne prepirite se da ne biste: postali kukavice, oslabili, oslabila vaša odlučnost, volja, snaga, smjelost, napor, oštrina, otklonilo se od vas božansko obećanje za pobjedu i prestala postojati vaša država. I strpite se u svim propisima vjere, kao i u jedinstvu i nerazilaženju.

Otklanjanje dobra i berićeta

Izašao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, da bi obavijestio svoje drugove o tačnom terminu noći Lejletul kadr. Dvojica muslimana međusobno su se prepirala. Tačan termin noći Lejletul kadr uzdignut je od Poslanika, sallallahu alejhi ve selem. 安拉的使者, sallallahu alejhi ve sellem, bio je obavješten o tačnom terminu noći Lejletul kadr. Htio je obavijestiti svoje drugove o tome. Što je svakako dobro za ummet. Bili bi u mogućnosti provesti tu mubarek noć u ibadetu i zadobiti obilnu obećanu nagradu. 然而, dvojica 人们 međusobno su se prepirali i Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, bio je zauzet sa njima i zaboravio je tačan termin Lejletul kadr. Povod lišenja ummeta velikog hajra bila je međusobna prepirka.

Prijetnja azabom

Uzvišeni Allah prijeti velikom patnjom onima koji budu oponašali Ehlu Kitabije u njihovoj razjedinjenosti i podvojanju u mišljenju: “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došlinjih čeka patnja velika.” (阿里 伊姆兰, 105) Imam Taberi, 安拉怜悯了他, 他说 :” njih čeka patnja velikana Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti…” (阿里 伊姆兰, 105) tj. Sudnji dan.

Pomenuta prijetnja u predhodnom ajetu nije definisana ili ograničena. Već je spomenuta u nedefinisanom obimu i može se samo pretpostaviti obilnost kazne i njene strahote.

Nesloga

Uzvišeni Allah obaviještava 纳斯 da će oni koji se razilaze u vjeri biti u stalnoj neslozi:”To je zato što je Allah objavio Knjigu, pravu istinu. A neslozi onih čija su mišljenja o Knjizi suprotna doista nema kraja.” (El-Bekare, 176)

Mufessiri, komentatori Kur’ana, terminšikakprotumačili su da je to veliko suprostavljanje Istini, velika udaljenost od razuma i ispravnosti, veliko neprijateljstvo i razdor.

Razilaženje srca

安拉的使者, sallalahu alejhi ve selem, predavao je ogromnu pažnju ravnanju safova u namazu. Između ostalog govorio je: “Poravnaj te safove! I ne razilati se pa da se vaša srca raziđu… (穆斯林) Nemojte se razilaziti u vašim safovima. Tako što će neki od vas biti ispred ostali ili iza njih. I na taj način razići će se vaša srca s neprijateljstvom, mržnjom i međusobnom zavišću.

空的 | 媒体
返回顶部按钮