Podne

  • Podne namaz ( Video)

    Podnevni sunneti Kad je riječ o dobrovoljnim namazima koji se klanjaju uz podnevni farz, postoji više vjerodostojnih predaja koje nam ukazuju na to da postoji nekoliko varijanti njihovog klanjanja:   dva rekata prije farza i dva poslije četiri rekata prije farza i dva poslije (varijanta 12 rekata potvrđenih sunneta) četiri rekata prije farza i četiri poslije. Ibn…

  • Najveća džamija izgrađena u modernoj Turskoj Camlica u Istanbulu otvorena je za vjerske obrede

    Kako klanjati Praktični dio (foto) PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Podnevski sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA…

Back to top button