Hutbe & Dersovi

Namaz je blagodat

Namaz je Miradž vjernika!

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam posljednjem poslaniku, uzoritim ashabima, čestitim šehidima i svim istinskim sljedbenicima dini islama.

Poštovana braćo i sestre!

U današnjoj hutbi još jednom govorimo o namazu. Činimo to, jer se iznova čini da nedovoljno koristimo ovu blagodat koju nam je Gospodar svjetova ostavio kao jedno od najefikasnijih sredstava za savladavanje ovosvjetskih iskušenja. A najveće od tih iskušenja predstavlja šejtan, čiji je zadatak da čovjeka odvoji od sjećanja na Allaha, dž.š., odnosno, svijesti o svom zadatku na ovom svijetu.
Podsjećamo zato na šejtanov dijalog sa Gospodarom svjetova:

“Daj mi odgodu do dana njihova oživljenja – kazao je on. U redu, odgođeno ti je – rekao je Bog. On je potom kazao: S obzirom na to da si mi dao da zalutam, ja ću im, svakako, praviti zasjede na Tvome Putu pravome.“ (El-A’raf, 14-16)

Braćo i sestre!

Da li smo i mi upali u ovu šejtanovu zamku? Jesmo li svjesni kako šejtan koristi sva moguća sredstva da nas odvrati od svega što nas približava našem Gospodaru? Jesmo li dovoljno svjesni da to čini i sa namazom? A, ako ne uspije da nas odvrati od obavljanja namaza, on pokušava da nas zavede da se ne predamo dovoljno namazu.
Da bismo se zaštitili od šejtanova zavođenja i vratili vrijednostima vjere, dini islama, neophdno je da iskoristimo ovo sredstvo. Da bi namaz postigao svoju svrhu, potrebno je da se naviknemo da ga stalno obavljamo, ali to obavljanje ne smije prerasti u rutinu. Trebali bi se uvijek sjetiti hazreti Alije, r.a., koji je savjetovao da svakom namazu pristupamo kao da nam je posljednji u životu.

Allah, dž. š., u 153. ajetu sure El-Bekare kaže:

“O vi koji vjerujete, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza! Bog je, doista, sa strpljivima.”

Navodi se da je Poslanik, a. s., govorio Bilalu, r.a,:
“O Bilale, rastereti nas, odmori nas, razrahati nas namazom. Odmori nas njime, o Bilale! Utješi nas pozivom na namaz, o Bilale!”
Muhammed, a. s., jednom je rekao:
“Namaz je Miradž vjernika!”

Namaz je čvrsta veza stvorenja sa svojim Stvoriteljem. Tu povezanost karakterizira savršena forma namaza, oličena u poniznosti na kijamu i ruku’u, povjerenju i predanosti koju postižemo dovom i, najzad, namaz nas kroz sedždu smješta u okrilje Njegove blizine.
Namaz, kao najpotpuniji vid ibadeta omogućava nam da ostvarimo osnovni cilj radi kojeg smo stvoreni. “Džine i ljude sam stvorio samo da bi Mi se klanjali”, kaže se u Kur’anu.

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., rekao: “Zavjet koji razlikuje i razdvaja nas i nevjernike jest namaz, pa ko ga ostavi krenuo je u nevjerstvo.”

Namaz nije ograničen prostorom, jer se može klanjati na svakom čistom mjestu, kod kuće, ali i na putovanju, u prijevoznom sredstvu, u cijelosti, ili skraćeno. Međutim, namaz je ograničen vremenom i zato je do najveće važnosti namaz klanjati navrijeme. U suri En-Nisa, 103. ajet stoji: “… oni koji vjeruju dužni su namaz u propisanom vremenu obaviti.“

Kad nastupi vrijeme namaza, vjernik ostavlja sve ovodunjalučke poslove.
Namaz je vjernikova utjeha, trenutak mira, smiraj srca, predah duše i odmor tijela od borbe sa dunjalučkim izazovima.

Draga braćo i sestre!

Upućujmo i odgajajmo našu djecu da klanjaju namaz. Namazom će se uzdignuti iznad prolaznih i materijalnih potreba koja su samo sredstva, a nikako ciljevi života. U namazu će naći smiraj i zaštitu od ružnih i nevaljalih djela.

“I naredi svojim ukućanima da namaz klanjaju, i istraj na njemu! Nećemo te pitati za opskrbu – Mi ćemo te opskrbljivati, a bogobojaznost određuje konačnicu.“ (Ta-Ha, 132)

Navrijeme i ispravno obavljen namaz, ostavit će pozitivnog traga u vjernikovu ponašanju. Biti u Božijoj blizini u namazu predstavlja iznimnu privilegiju koju treba odgovorno čuvati poslije svakog namaza. Izvršavanje profesionalnih obaveza na vrijeme, pravedno postupanje prema bližnjima, izbjegavanje sumnjivih i zabranjenih stvari, pouzdani su znakovi da je naš namaz u suštinskom smislu ispunio svrhu radi kojeg je i naređen. Sve dok naša djela budu u koliziji sa ciljem radi kojeg namaz obavljamo, zapitajmo se da li licemjerno klanjamo.
Svaki novi namaz je novi ispit iskrenosti naših namjera i čistote naše savjesti.
Svaki novi namaz je prilika za naš novi mi’radž – susret sa našim Gospodarom. Kur`an nas podsjeća:

“Reci: I moj namaz i moja žrtva, kao i moj život i moja smrt, sve to, doista, pripada Bogu, Gospodaru svjetova.“ (El-En’am, 162)

Gospodaru naš, uputi nas na Pravi put i spusti nam Svoju milost! Omili nam obavljanje namaza i daj da ga iskrena srca obavljamo!

Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Idriz-ef. Karaman,
Malmö, 2. decembar 2022.

Islamski Forum
Back to top button