Razne Predaje

Predznaci Sudnjeg dana 1.dio

Nebriga čovjeka o blizini njegova....

Predznak Sudnjeg dana: Poslušnost ženi a neposlušnost majci

Kada čovjek bude neposlušan svojoj majci ili ocu i bude udovoljavao svojoj supruzi u griješenju i nepokornosti prema rođenoj majci ili ocu, to predstavlja jedan od predznaka Sudnjeg dana.

Ovo je danas itekako česta pojava, i vidimo kako majka stanuje sama, da je rođena djeca gotovo i ne vide niti osjećuju, dok oni žive sa svojim supružnicima u punom rahatluku, blagostanju i bezbrižnosti.

Ako bi opet našli slučaj da roditelji stanuju kod djece, vidjeli bi da im ne pridaju ni približnu važnost i pažnju kao drugima. Ovo se i navodi u prethodnom hadisu, koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada se ratni plijen bude dijelio samo među jednom grupom ljudi (bogatašima)… i kada čovjek bude pokoran ženi a neposlušan majci… Neka očekuju tada crven vjetar, i zemljotres, i propadanje zemlje, i izobličavanje likova, i udarac iz neba…“ (Bilježi Tirmizi)


Predznak Sudnjeg dana: Da vođe naroda budu grješnici…

Osnova je da liderstvo i odgovornost nad drugim ljudima pripadaju najznanijim i najmudrijim ljudima, ali će doći vrijeme da će grješnik preuzeti vođstvo nad narodom, jer će imati mnogo novca i veza pomoću kojih će to ostvariti ili jer će biti dovoljno bahat i odrješit da to učini, ili radi svog jakog porijekla i pozicija koje zauzimaju njegovi bližnji.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iz istog prethodnog hadisa kaže: “…i kada liderstvo nad plemenom pripadne grješniku… Neka očekuju tada crven vjetar, i zemljotres, i propadanje zemlje…“ (Bilježi Tirmizi)


Predznak Sudnjeg dana: Podizanje glasa u džamijama…

Osnova je da su džamije mjesta spokoja i mira, a podizanje glasa i rasprave i sporječkivanje u džamiji predstavlja jedan od predznaka Sudnjeg dana.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iz prethodnog hadisa kaže: “… i kada se bude podizao glas u džamijama… Neka očekuj u tada crven vjetar, i zemljotres, i propadanje zemlje, i izobličavanje likova, i udarce iz neba, i znakove…” (Bilježi Tirmizi)


Predznak Sudnjeg dana: Smatranje da je zekat nepravedan namet…

Izdvajanjem zekata, bilo u novcu, imetku, zlatu i sl. mekšaju i oplemenjuju se ljudska srca, jer zekat čisti imetak i približava Allahu, dželle šenuhu. Zekat nije nikakav porez niti dadžbina.

Ali, doći će vrijeme pri kraju ovoga svijeta da će se raširiti škrtost i pohlepa, tako da će biti bogataša kojima je zekat obligatna dužnost, a koji će ga izdvajati iz svoga imetka poput neke kazne ili mrske dadžbine koja mu se silom otima. I tako će ostat bez nagrade jer će ga izdvajati bez potrebne rahatnosti u srcu i ispravnog nijeta.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „…i kada zekat postane teret (onima koji ga trebaju izdvajati)… Neka očekuju tada crven vjetar, i zemljotres, i propadanje zemlje, i izobličavanje likova, i udarac iz neba, i znakove – jedan slijedi drugi poput kakvog ustaljenog ciklusa, pa se prekine, i onda ponovno nastavi.“ (Bilježi Tirmizi)


Predznak Sudnjeg dana: Nebriga čovjeka da li stiče imetak na halal ili haram način…

Kada kod čovjeka oslabi pobožnost, oslabi i vjera, i polako počne upadati u sumnjive stvari pa potom u harame i zabranjeno, tako da prestane pitati o porijeklu imetka, da li ga stječe na halal ili haram način. Tako se danas već obistinilio ono što je nagovijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme da čovjek neće mariti kako je stekao imetak, halalom ili haramom.“ (Bilježi imam Buhari)

I zaista, vidimo danas kako se mnogi ljudi pohlepno otimaju da na svaki način dođu do imetka, svejedno na halal ili haram način. Radi toga su obezvrijeđeni principi, ljudi su totalno popustili u prihvatanju haram poslova i trgovine, masovno se počelo trgovati duhanom, alkoholom, nepropisnom odjećom, prihvataju se kamatni načini poslovanja, izdaju se objekti i onima koji posluju haramom. A Uzvišeni Allah kaže: “Jedite (konzumirajte) od onoga što je lijepo (i halal),“1 jer Allah je lijep i ne prima ništa osim lijepo, a svako tijelo koje buja i hrani se od harama najprječe je da završi u Vatri.

Danas je situacija došla do te mjere da je onaj koji se čuva harama i sumnjivog postao čudak među ljudima, potpuno odudara od sredine, i vrlo često neće ni ostati na svojoj poziciji ili u poslu ako ne prihvata mito i korupciju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „A onaj ko se sačuva (kloni) sumnjivog taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjivo, upast će i u haram.“


Predznak Sudnjeg dana: Nestanak pametnih i uglednih ljudi i pojava popularnosti bezvrijednih ljudi

Predznak Sudnjeg dana je pojava da budu umirali časni ljudi, odabranici, učenjaci i pametni predstavnici naroda, i javljanje ljudi iz svjetine koji su u suštini neznalice i nevrijedni.

Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci duša Muhammedova, neće nastupiti Sudnji dan: …dok ne nestane istaknutih ličnosti (ar. el-vu’ul) i dok se ne pojave oni iz donjih slojeva društva (ar. et-tuhut).“ „A ko su istaknute ličnosti i oni iz donjih slojeva?” – upitali su ashabi, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Istaknuti su oni koji su predstavnici ljudi i najčasniji među njima, a oni iz donjih slojeva su ljudi koji su bili niko i ništa, niko za njih nije znao (tj. nisu bilo poznati po ničemu dobrom, op.M).“1

Možda će ovoj popularnosti ljudi koji nemaju nikakve istinske vrijednosti doprinijeti mediji koji će se takmičiti u njihovom promoviranju, kao i mnoštvo onih koji ih podržavaju i podstiču, dok će razumni i trijezveni ostajati po strani, ignorirani od javnosti i sredstava informiranja.

Tako će među ljudima biti najpoznatiji oni koji su najraskalašeniji i oni koji se bave npr. muzikom, zabavom i sl., dok će teško doći do izražaja ekspert u medicini, ili inženjer, ili naučnik. To su očiti predznaci Sudnjeg dana.

Ipak, valja primijetiti da kod mnogih ljudi još vlada velika zainteresiranost za vjeru. Tako se u mnogim zemljama cijene i poštuju islamski učenjaci i daije, prisustvuje se njihovim predavanjima i tribinama, i prate se vjerski sadržaji putem satelitske televizije i radio prenosnika… I ta zainteresiranost raste iz dana u dan, čak i kod nemuslimana koji su postali nerijetki gosti na vjerskim predavanjima.


Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenosti trgovine, partnerstva žene s mužem u trgovini, monopola pojedinih trgovaca na tržištu…

Među ljudima će se proširiti trgovina, jer će postati dostupna i lahka, tako da će i žena postati partner s muškarcem u njenom vođenju.

Ova su dva predznaka spomenuta u jednom hadisu u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista će se pred Sudnji dan: nazivati selam samo poznatom, rasprostraniti trgovina da će žena u njoj sudjelovati sa mužem, kidati rodbinske veze, pojaviti lažno svjedočenje i kriti istinito svjedočenje, i pojaviti mnoštvo pisanja i knjiga.“1

A od Amra ibn Tagliba, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana to da se umnoži i rasprostrani imetak, da se raširi trgovina, da se pojavi neznanje, i da čovjek ode u kupoprodaju, pa kaže: ‘Neću (trgovati), dok ne vidim sa biznismenom tim i tim’, pa će se dati da traži u okolini punoj ljudi notara, ali neće ga biti.“

Iz Poslanikovih riječi: “…i da čovjek ode u kupoprodaju, pa kaže: ‘Neću (trgovati), dok ne vidim (ili dok mi ne odobri) sa biznismenom tim i tim” se da razumijevati da će postojati veliki biznismeni, giganti i zastupnici za uvoz i izvoz određene robe, koji će posjedovati monopol na tržištu i dirigirati cijene do te mjere da običan trgovac neće smjeti ni kupiti ni prodati bez njihove dozvole. Ili, da će uvjet biti da mu oni kažu šta da kupi ili proda.

A riječi: …pa će se dati da traži u okolini punoj ljudi notara, ali neće ga biti, uzimajući u obzir druge hadise u kojima nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava da će se raširiti pisanje, upućuju po svoj prilici na to da će se proširiti sredstva za pisanje poput kompjutera, mobitela, uređaja za pisanje na osnovu glasa i sl. do te mjere da će doći generacije koje neće poznavati niti vladati rukopisom.

Možda se u hadisu cilja na notara, koji piše kupoprodajne ugovore i vlada propisima trgovine, radeći to kao dobro djelo i ne tražeći za taj posao naknadu.


Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenost laži….

Laž je odvratna navika i svojstvo, a čovjek govori laž i naginje laži sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažljivac. U hadisu stoji: “U naravi vjernika mogu se naći sve osobine, osim prevarantstva i laži.”

Allahov bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio okrenut od svojih ukućana kod kojih bi primijetio kakvu izrečenu laž sve dok se ne bi pokajali.

A od predznaka Sudnjeg dana je da se proširi laž među ljudima, tako da neće ostati nikakva (moralna) prepreka koja će čovjeka sprječavati da slaže ili prenese neprovjerene vijesti, pored odvratnosti laži i loših posljedica koje proizvede među svijetom.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi hadis da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bit će pri kraju vremena prevaranata lažljivaca koji će vam dolaziti sa pričom koju niste čuli ni vi, ni vaši očevi… Pa čuvajte ih se da vas ne zablude i zavedu.”

A Džabir ibn Semure, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, salla llahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će pred Čas (sudnji) biti lažljivaca, pa ih se pričuvajte!”

Iz knjige: Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi

Knjiga Kraj svijeta nam govori o predznacima Sudnjeg dana. U saznanjima o predznacima Sudnjeg dana nalazimo na pojašnjenja za određene šerijatske i fikhske propise. U vijestima o predznacima Sudnjeg dana imamo i konkretnu korist u pogledu toga kako bi se postavili ili postupili ako mi doživimo neke od njih, tako da nas ne zadesi nikakvo zlo koje oni eventulano nose.
Islamski Forum
Back to top button