Poučne Priče

Merjemina porodica

Vremenom se pojavi cestita porodica

Kronološki gledajući, Kur’an svoje izlaganje o Isau (Isusu), Allahov mir i blagoslov na njega, počinje kazivanjem o njegovoj majci časnoj Merjemi/Mariji i njenim rođanjem u obitelji Ali Imran. Ta je obitelj bila zadužena za održavanje Hrama u Jeruzalemu kojeg je sagradio Sulejman sin Davudov/Solomon, sin Davidov, Allahov mir i blagoslov na njih. Allah, Svevišnji, potvrđuje da je to jedna od najodabranijih, najposebnijih i najpobožnijih obitelji koja je ikada živjela na zemlji: “Allah je odabrao i odlikovao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom.” (Kur’an, Ali Imran, 33.)

Za Merjemu Allah, Svevišnji, u Kur’anu svjedoči da je najčasnija žena među svim Ademovim/Adamovim potomcima. Devetnaesto kur’ansko poglavlje imenovano je po njoj i općenito je jedina žena imenom spomenuta u Kur’anu. Merjema/Marija je više puta spomenuta u Kur’anu nego u Bibliji. Sve do rođenja časne Merjeme, propisi su nalagali da samo muška djeca mogu služiti u Hramu. Dugo čekajući da zatrudni, njezina se majka zavjetovala da će, počasti li je Allah, Svevišnji, muškim porodom, svoje dijete podariti za službu u Hramu.

Nakon što je rodila Merjemu, žalosna jer žensko ne može služiti u Hramu, pravdala se Allahu: “Gospodaru moj, rodila sam žensko, a muško nije što i žensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen porod stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog šejtana.” (Ali Imran, 36.) Međutim, Allah, Svevišnji, iz Svoje velike milosti prema Merjemi, posredstvom Objave mijenja Zakon i dopušta joj da boravi u Hramu u kojem je sve vrijeme samo Njemu činila ibadet/Boguslužje.

Merjema izraste u osobu velikoga znanja i mudrosti te iskrene vjere u Allaha, Svevišnjeg. I meleki joj osobno dolaziše razveseljavajući je i savjetujući je: “Merjema, Allah je tebe, zaista, odabrao i čistom učinio! On je tebe odabrao nad ženama svjetova! Merjema, budi skrušena i Gospodaru svome sedždu čini, i Njemu se klanjaj zajedno s onima koji Mu se klanjaju.” (Ali Imran, 42, 43.)
O Merjemi je sve vrijeme brinuo muž njene sestre, Allahov poslanik Zekerijja / Zaharije. I o tome nas Allah, Svevišnji, obavještava: “I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Mejrema?’ – on bi upitao. A ona bi odgovorila: ‘Od Allaha! Allah opskrbljuje koga hoće, bez muke.” (Ali Imran, 37)

Uvjerivši se u poseban Merjemin status kod Svevišnjeg Allaha i njenu čistu i bezgraničnu vjeru, Zekerijja, Allahov mir i blagoslov na njega, koji nije imao djece, zamoli još predanije Allaha Uzvišenog da mu podari potomka: “Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj’ – reče – ‘podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!’ I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.’ ‘Gospodaru moj’ – reče – ‘kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?’ – ‘Eto tako’ – reče On – ‘Allah čini što On hoće. “(Ali Imran, 38-40.)

Mr. Mirza Mešić

akos.ba

Islamski Forum
Back to top button