Zekat

  • Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Wes-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.

    PITANJE: Esselamu alejkum, Interesuje me da li se ovaj tekst koji je naveden može koristiti u praksi? Allah Vas obradovao Džennetom Firdevs: “Važno!!! Ko god ima u svom posjedu 300 eura ušteđevine ili više u toku godine dužan je dati zekat!!! Pitanje: Koliki je nisab za zekat u papirnom novcu i da li je moguće izračunati…

  • Fetve o zekatu

    Fetve o zekatu

    ZEKAT NA NOVČANICE PITANJE: Na koji način se izdvaja zekat na zlato i srebro, a analogno tome na današnje novčanice? ODGOVOR: Na zlato i srebro se daje 2,5% (ili 1 od 40) na način na koji se to radi jeste da količinu zlata i srebra koju posjedujemo podijelimo sa 40 i što dobijemo to je zekat.…

  • Propisi o zekatu

    Zekat je treći od temelja vjere islama koji su spomenuti u vjerodostojnom hadisu, a koji glasi: “Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu ramazana.” Obaveza davanja zekata je ustanovljena Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom…

  • Ko se okupa na dan džume, te porani (u mesdžid),

    Neka je hvala i zahvala Allahu na svim njegovim blagodatima. Neizmjerno Mu se zahvaljujemo na blagodati imana, daru islama, uputi Kur’ana i putu Muhameda s.a.v.s. Neka je salavat i selam, Božiji mir i blagoslov na Muhameda a.s, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve vjernike i vjernice do sudnjeg dana. Draga braćo i poštovani vjernici, Uzvišeni…

  • Kome se daje zekat

    Zekat se može dati u osam fondova. Uzvišeni Allah kaže: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti i za otkup iz robstva, i prezaduženima i u svrhe na Allahovu putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako. A Allah sve zna i mudar je”. (Tevbe, 60)…

Back to top button