Džihad

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Predstavljamo vam pismo jedne sestre preuzeto i prevedeno sa UmmaNews, u kojem se ona obraća drugim sestrama sa nekim savjetima, svojim zapažanjima i iskustvima. »U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, Hvala Allahu Jedinome, kojeg mi molimo i od Njega pomoć i oprost tražimo.…

 • Džihad u islamu (2.dio)

  Džihad na Allahovom putu znači ulaganje napora u cilju uzdizanja Allahove dž.š. riječi. On je propisan kako bi se mogla nesmetano sprovesti naredba Uzvišenog o dostavljanju Njegove vjere svim ljudima. Mnogo je ajeta i hadisa koji ukazuju na njegovu vrijednost, podstiču vjernika…

 • Bosna 1992-1995

  “Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti”(Et-Tewba, 14) Dolaskom Allahovih boraca u Bosnu i Hercegovinu, dolazi do mnogih promjena, kako na terenu i frontovima, tako, što je…

 • Islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta

  Hilafet je islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta. Halifu prema sunijama bira narod ili njegovi predstavnici, a prema šijama to je nasljedna vlast imama izabranih iz Poslanikove porodice. Prva četvorica halifa zovu se pravedne halife (ar. el-hulefaur-rašidun). To su ashabi-drugovi Muhammeda,…

 • Džihad je jedna od važnijih muslimanskih obaveza

  Džihad (arap. جهاد; „borba”) je islamski naziv za jednu od religijskih obaveza kod muslimana. U Kuranu se pojavljuje na 41 mjestu, najčešće u idiomatskom obliku „borba na putu Alaha” (arap. al-jihad fi sabil Allah). Osoba koja prakticira džihad zove se „mudžahid”, odnosno…

Back to top button