Džihad

 • Zastava Islama

  Džihad, tj. borba rukom (životom), je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) po većini učenjaka ovog Ummeta. Na ovo ukazuje ajet: ”Naređuje vam se borba…” (El-Bekara, 216). Džihad nije fard ajn zbog ajeta: “Svi vjernici ne treba da idu u boj…” (Et-Tevba, 122), a na početku Islama bilo…

 • everest_mountainshahada

  Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš’arija, radijallahu anhu prenosi se da je rekao: “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku koji se bori da pokaže svoju hrabrost, čovjeku koji se bori zbog plemenske pristrasnosti i čovjeku koji se bori iz pretvaranja – koji je od njih na Allahovom putu, pa je Allahov…

 • zastava-sehadeta

  Džihad je podijeljen u različite vrste, neke od njih su obaveza svakog mukelefa-šerijatskog obveznika, dok su druge kolektivna obaveza koju, ako je jedni izvrše sa drugih spada obaveza. A neke vrste džihada su mustehab-preporučene. Džihadul-nefs (borba sa sobom) i džihaduš-šejtan (borba sa šejtanom) su obavezni svakom mukelefu. Džihad protiv munafika, kafira-nevjernika i predvodnika nepravde i novotarija…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Predstavljamo vam pismo jedne sestre preuzeto i prevedeno sa UmmaNews, u kojem se ona obraća drugim sestrama sa nekim savjetima, svojim zapažanjima i iskustvima. »U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, Hvala Allahu Jedinome, kojeg mi molimo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Tražimo zaštitu kod Allaha od zla naših duša i pokvarenih djela. Zaista, koga Allah…

 • Džihad u islamu (2.dio)

  Džihad na Allahovom putu znači ulaganje napora u cilju uzdizanja Allahove dž.š. riječi. On je propisan kako bi se mogla nesmetano sprovesti naredba Uzvišenog o dostavljanju Njegove vjere svim ljudima. Mnogo je ajeta i hadisa koji ukazuju na njegovu vrijednost, podstiču vjernika da ide u džihad, te ističu veliku razliku u obećanoj nagradi izmeðu mudžahida i…

 • Bosna 1992-1995

  “Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti”(Et-Tewba, 14) Dolaskom Allahovih boraca u Bosnu i Hercegovinu, dolazi do mnogih promjena, kako na terenu i frontovima, tako, što je u mnogome i bitnije, dolazi do širenja ispravnog islamskog znanja i akide. Jer, iskreno…

 • Islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta

  Hilafet je islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta. Halifu prema sunijama bira narod ili njegovi predstavnici, a prema šijama to je nasljedna vlast imama izabranih iz Poslanikove porodice. Prva četvorica halifa zovu se pravedne halife (ar. el-hulefaur-rašidun). To su ashabi-drugovi Muhammeda, a.s.: Ebu-Bekr, Omer, Osman i Alija. Muslimani tzv. suniti smatraju Ebu Bekra za prvog…

 • Džihad je jedna od važnijih muslimanskih obaveza

  Džihad (arap. جهاد; „borba”) je islamski naziv za jednu od religijskih obaveza kod muslimana. U Kuranu se pojavljuje na 41 mjestu, najčešće u idiomatskom obliku „borba na putu Alaha” (arap. al-jihad fi sabil Allah). Osoba koja prakticira džihad zove se „mudžahid”, odnosno u množini „mudžahedini”. Džihad je jedna od važnijih muslimanskih obaveza: pojedini sunitski učenjaci nazivaju…

Back to top button