YouTubova tema

Pojav Dajjala – znamenja

znamenja, prof. dr. Šefik Kurdić

Znamenja sodnega dne – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (konec sveta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem.

Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta i biće najveće iskušenje i najteža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetuod stvaranja Adema pa do Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala, pa je zbog toga važno da znamo neke stvari o njemu

Opis Dedžala dao je Mohamed, sallallahu alejhi jih prodajamo, tako detaljno da ga neće biti teško prepoznati. Neke njegove osobine su uočljive iz daljine, a druge se primijete kada se približi. Ako se u njega pogleda izdaleka kada prilazi, primjetit će se da je nizak, debeo, temne polti, crvenih obraza, ogromne glave kao kod kratke zmije, krivih nogu, jako uvijene i kovrdžave kose koja kao da je nalijepljena vodom i pijeskom (blatnim), pa izgleda poput grana drveta. (Na osnovu hadisa koji bilježi Ahmed, Ebu Ja’la i Ibn Kesir u Tefsiru)

Kada se približi, uočava se šejtanski izgled lica sa izobličenom desnom stranom, bez oka i obrve. Lijevo oko mu je zeleno i svijetlo, kao da je ispupčena zelena kugla od stakla čija je zjenica oborena prema obrazu, odnosno, kao da je ispupčena boba grozda ili ispljuvak na zidu. Zato, on je ćorav, desno oko mu je sasušeno, bez sjaja, a lijevo je izbuljeno i oboreno prema obrazu. (Ibn Hadžer prenosi ovaj govor od Kadi l jada, vidi Fethul-Bari, Poglavlje o smutnji).

Kada bi samo ovo imali od opisa Dedžala, bilo bi dovoljno, ali Allah, Rojen, je želio da nam da još precizniji opis kroz riječi Svog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi jih prodajamo, koji ga opisuje tako precizno da je njegov izgled potpuno jasan. on reče Mohamed, sallallahu alejhi jih prodajamo: “Između njegovim očiju je napisano K F R, (kafir), što će pročitati svaki mu’min, bio pismen ili ne.Poslije ovog opisa mislim da nije ostao niko ko ga neće moći prepoznati.

Prazen | Mediji
Gumb Nazaj na vrh