Iman

 • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

  1. Nastoj da redovno pročišćavaš i obnavljaš svoj nijjet prije činjenja bilo koje vrste dobrog djela – ibadeta i podsjećaš sebe na vrijednost i sevap koji je obećan za to djelo. 2. Obavljaj sve namaze na vrijeme u džematu u džamiji koliko je to moguće, i ne obavljaj farz namaz kući osim uz šerijatski opravdan razlog.…

 • Šta je iman – definicija imana

  Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se prema nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prislonio svoja koljena uz…

 • Pet stebrov islama · Tri osnovna načela · Pričanje vere “La ilahe illAllah”

  Kada stigao kući, večera je već bila na stolu. Svojoj supruzi sam rekao da za nju imam važnu vijest. Sjela je da me, kao i uvijek, sasluša. Gledala je u mene i očekivala tu važnu vijest koju ću joj saopćiti. Bože, kakvu ću joj samo bol sada nanijeti. Hoće li to ona moći podnijeti? Jezik se…

 • Poučni sadržaji za roditelje

  Povjerenje se gradi održavanjem obećanja. Djeca ne smiju služiti za popunjavanje manjka u roditeljskoj osobnoj sreći i ambicijama. Važno je prihvatiti dijete onakvo kakvo ono jest, a ne zahtijevati da se ono ponaša u skladu sa roditeljskim fantazijama. Djeci se ne smije nuditi svađa kad traže razgovor. Djeci treba bezuvjetna ljubav i ne smiju dobivati uvjetovanu…

 • Poučni sadržaji za roditelje

  Islamski odgoj i obrazovanje karakteriše veliki broj odlika savremenog odgojno-obrazovnog sistema u pogledu sveobuhvatnog gledanja na odgoj kao proces i rezultat istovremeno. Islamski odgoj općenito podrazumijeva postepeno dostizanje ljudskog savršenstva. Nastojanje da se dostigne ljudsko savršenstvo opravdavaju sljedeće riječi Uzvišenog Allaha: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio…“ (Alu Imran, 110.) kao i…

Back to top button