Vjera

  • Hidžab je znak imana!

    Kada naređuje hidžab, Uzvišeni Allah se obrača vjernicama, što znači da su vjernice one koje nose hidžab. Hidžab je prvi znak njihova imana. Kod Aiše radijallahu anha su ušle žene iz plemena Temim, a bile su odjevene u prozirnu odječu, pa im…

  • Prvi Islamski šart je Kelime-i šehadet

    Kelime i Šehadet

    Prvi Islamski šart je Kelime-i šehadet, odnosno riječi: „Ja srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i srcem vjerujem i jezikom očitujem da je Muhammed, a.s., Božiji rob i Božiji Poslanik!“ Glavne islamske dužnosti… Omer ibn Hattab,…

Back to top button