Povratak

  • Povratak Isaa a.s. na zemlju

    O povratku Isaa, a.s., govore i Kur’an i Hadis. U Kur’anu stoji: ”i on (Isa, a.s.) je predznak Smaka svijeta, pa nemojte sumnjati u njega i mene slijedite! To je Pravi put.I neka vas šejtan ne odvrati! On vam je, doista, neprijatelj otvoreni.” (Ez-Zuhruf, 61-62.) A u vezi sa ovim događajem, Uzvišeni Allah u suri En-Nisa’…

  • Povratak Isaa a.s. na zemlju

    Časni Kur’an prenosi mnoge mudžize poslanika, počevši od tumačenja snova, liječenja neizlječivih bolesti, govora djeteta u bešici, pretvaranja štapa u zmiju, poznavanja budućnosti, pa sve do oživljavanja mrtvih. Kur’an spominje nekoliko mudžiza kojima je Isa, a.s., dokazivao Židovima da dobiva Objavu od istoga Boga od kojeg je i Musa (Mojsije) dobio Tevrat (Toru). Nime, Židovi su…

Back to top button