Bagdad

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    Pad Bagdada | Kako je uništena islamska civilizacija? [1. dio] Početak trinaestog stoljeća se činio kao procvat islamske kulture i civilizacije. Zlatno doba islamske nauke i kulturne ekspanzije je sve više uzimalo maha, a nedavna konačna pobjeda protiv Križara u kojoj je oslobođen Jeruzalem (1187. godine) se činila kao velika odskočnica ka novim širenjima islamskog carstva.…

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio] Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. Međutim, Uzvišeni Allah je drugačije odredio. Jedini put u historiji čovječanstva se desilo da neki narod osvoji i…

Back to top button