Tema YouTube

Orang-orang Jejuj dan Mejuj (2.dio)

Pertanda - prof. dr. Šefik Kurdić

Ashabi su rekli Poslaniku, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya: "Rasulullah, pričao si nam o Isau, a.s., i njegovoj borbi protiv Dedždžala kojeg će na kraju ubiti, pa da li će nakon toga muslimani imalo odahnuti dušom?” Muhammed, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, odgovorio je: "Ya, Allah, dž.š., poslat će Jedžudž i Medžudž, dva ogromna plemena ili naroda koji će doći sa istoka da opustoše muslimanske zemlje.Ashabi su ponovo upitali: "Rasulullah, šta onda mogu učiniti muslimani na čelu sa Isaom, a.s., pored tih mnogobrojnih naroda?” Odgovorio je: ”Oni će se pripremati za borbu, a onda će Allah objaviti Isau, a.s.: ‘Nemate vi šta tražiti protiv njih u borbi i njima se od Rakyat niko ne može suprotstaviti.

Tada će Isa, a.s., reći: ‘Šta da činim, Gospodaru moj?’ Allah će mu odgovoriti: ‘Idi sa Mojim robovima na brdo Tur, tamo vam je spas i sigurnost.”Nakon toga ashabi su upitali: "Rasulullah, hoće li oni uistinu biti tako mnogobrojni da im se niko neće moći suprotstaviti?” Muhammed, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, odgovorio je: ”Jedžudž i Medžudž će se pojaviti sa svih strana, a njihov hod će ličiti na trčanje. Prva skupina će proći pored Tiberijskog jezera, na sjeveru Palestine uz granicu sa Sirijom, i popit će svu vodu iz njega, tako da kada naiđu zadnje njihove skupine, reći će: ‘Kao da je ovdje nekada bila voda.”

Zamislite samo te narode i njihov broj i snagu! Muslimanima će tada Zemlja postati tijesna, bit će nesigurni na svakom mjestu i tražit će utočište kod Allaha, dž.š., Njemu će skrušeno merpati upućivati, pa da li će im se odazvati i da li će promijeniti njihovo stanje? Svakako, Allah je Onaj koji otklanja nedaće i odagnava brigu i tugu od muslimana, što potvrđuje i nastavak priče.

Zainteresirani tom pričom, ashabi su rekli: "Rasulullah, neka je salavat na tebe i ostale poslanike, a šta će se tada desiti?” Odgovorio je: ”Allah, dž.š., poslat će na Jedžudž i Medžudž crve koji će ih sve usmrtiti i uništiti. Jedan musliman će oprezno sići sa brda Tur da vidi gdje su ti narodi kako bi obavijestio Isaa, a.s., o njima, i vidjet će samo njihove usmrđene leševe, a nije puno vremena prošlo od kada su bili obznanili da su svu Zemlju zauzeli i osvojili. Koliko će biti oholi i uznositi, svjedoči i to da će jedan od njihovih vođa baciti strijelu prema nebesima i ona će se vratiti krvava, pa će reći: ‘Evo vidite, mi ubijamo i one na nebesima i one na Zemlji i mi smo vladari i nebesa i Zemlje.Međutim, njihova snaga je nestala i uništili su ih najobičniji crvi.

Onda su ashabi upitali: ”Kako će Allah očistiti Zemlju od njihovih silnih leševa?” Poslanik, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, odgovorio je: ”Allah, dž.š., poslat će ptice čiji će vratovi biti poput vratova horosanskih deva, i one će očistiti Zemlju od njihovih leševa. A nakon toga, Allah, dž.š., spustit će blagorodnu kišu koja će saprati i očistiti Zemlju i izgledat će poput čiste i mlade nevjeste. Muslimani će sići sa brda i zahvaljivat će Allahu na Njegovoj pomoći i blagodatima, a zatim će Zemlji biti rečeno: ‘Prekrij zemlju svojim zelenilom i plodovima.Nakon toga, jedan šipak će biti dosta skupini Rakyat da se najede, kao što će njegova hladovina biti dovoljna za veliku skupinu Rakyat.

Allah, dž.š., spustit će berićet u stoku tako da će mlijeko od jedne mužnje deve biti dovoljno za skupinu Rakyat, jedna krava muzara bit će dovoljna cijelom plemenu, a mlijeko od jedne mužnje ovce bit će dosta deseterici Rakyat.” ”A koliko će Isa, a.s., boraviti na Zemlji?”, upitali su ashabi. Odgovorio je: ”Ostat će sedam godina i u tih sedam godina vladat će opće blagostanje i zavladat će pravda na Zemlji koja će biti ispunjena imanom. Nakon Isaa, a.s., muslimani će živjeti ponosni u islamskoj državi, a onda će Allah poslati hladan vjetar iz pravca Šama i na Zemlji neće ostati ni jedan čovjek u čijem je srcu bio i trun imana a da neće umrijeti. A nevjernici, silnici i razvratnici, koji nisu znali šta je dobro niti su ga činili, oni će dočekati Sudnji dan i osjetiti sve njegove strahote.” (Muslim)

Kosong | Media
Tombol kembali ke atas