Berbeda & TEMA

Kehilangan harta sebagai godaan

Ono što te je snašlo – nije te moglo mimoići,

Propadanje trgovina, biznisa i imetaka je također jedno od iskušenja za vjernike, koje po težini, dolazi odmah nakon iskušenja straha i gladi, i u pitanju je velika proba i ispit za sve one koji sebe smatraju muslimanima i vjernicima.

Iz straha po svoje firme i biznise, Rakyat su u stanju prikloniti se zlu i neistini, Saya „vjernicisu u stanju prikloniti se nevjernicima i licemjerima, a poznato nam je da je saburanje na Allahovom dž.š., kaderu i na Njegovim bolnim odredbama jedan od temelja naše vjere. Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ono što te je snašlonije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlonije te moglo snaći!“ (Ebu Daud, br.4701.)

Allah dž.š., dia berkata: „Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni.“ (Alu Imran, 186.)

Muke, bolovi i tegobe koje nastaju kao plod propadanja imetaka, trgovina, života najmilijih, ljetinaznajte da sve navedeno nosi u sebi Allahovu dž.š., milost i oproštaj od grijeha, shodno predaji od Ebu Musa’a el-Eš’arija r.a., u kojoj Poslanik s.a.w.s., dia berkata: „Ovaj moj Ummet je Ummet koji zaslužuje rahmet i milost Božiju; neće biti kažnjeni na Ahiretu, ali će osjetiti kaznu na dunjaluku u vidu fitnismutnji i iskušenja, zemljotresa i ubistava!“ (Ahmad, Ebu Daud, Hakim)

Cilj iskušavanja je ukazivanje na hal, stanje i ličnost nekog čovjeka, tako da je uspješan samo onaj koji iskušenja prebrodi i na njima se ne oklizne, insistirajući i istrajavajući na dobru i istini, odričući se i boreći se protivu svake vrste zla i neistine.

Iskušenja na uče tome da je dunjaluk ništavan i prolazan, a da je ahiret jedino što zaslužuje našu pažnju i brigu. Rakyat, bojeći se od zapadanja u sva navedena iskušenja, priklanjaju se zlu i neistini, s čime upropašćavaju sebe kako na dunjaluku tako i na ahiretu! Allah dž.š., dia berkata: „Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlastOn sve može! – Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; On je Silni, Onaj koji prašta!“ (Dia-Mulk, 1-2.)

Iskušenja nisu oličena samo u tegobama već i u blagodatima, uživanjima i ljepotama, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.“ (el-Enbija’, 35.)

Koliko je teško opstati na istini pri mukama, toliko je teško ostati na istini pri uživanjima i ljepotama! Blagodati vode čovjeka luksuzu i uživanju, odavanju strastima, lijenosti u ibadetima, oholom ponašanju spram Rakyat, dok je veoma teško saburati i očuvati se od svega navedenog!

Osoba koja daje prednost neistini i lažima nad istinom, takvima je, obično, dunjaluk najveća briga. Oni koji uživaju u blagodatima, i ne snađe ih nikakva nesrećazadovoljni su Allahom dž.š., i Njegovom vjerom, a ako ih snađu iskušenjaodjednom se ljute i srde: „Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: ”Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!” A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: ”Gospodar moj me je napustio!” (El-Fedžr, 15-16.)

Izvor: Sebil

Kosong | Media
Tombol kembali ke atas