En-Nasr

 • Komentar Sura En-Nasr (Pomoć)

  Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ Komentar ajeta: El-Buhari od Ibn-Abbasa prenosi da je rekao: “Omer me uvodio u društvo istaknutih učesnika Bitke na Bedru. Nekima od njih kao da se to nije sviđalo pa su rekli: ‘Zašto da ovaj sjedi s nama kad i mi imamo sinova poput njega?’ Omer…

 • Komentar sure En-Nasr

  Uvod Ovo je tefsir sure En-Nasr uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U hadisu se navodi da je sura En-Nasr vrijedna i ravna četvrtini Kur’ana. (Tirmizi, br. 2895, Ibn Adijj, El-Kamil, 3/1180, Bejheki, Šuabul-iman, 1/414, u hadisu od Enesa. Međutim, lanac prenosioca ovog hadisa je slab…

 • Komentar sure En-Nasr

  Ovo je drugi dio tefsira sure En-Nasr, uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U ovom dijelu bit će riječi o trećem, zadnjem ajetu, u kojem se govori o istigfaru. Komentar istigfara Allahove riječi: “I moli Ga da ti oprosti”, znače: traži njegov magfiret – oprost, a…

 • Sura En-Nasr

  Sura En-Nasr

  Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bosanski: Pomoć) jest 110. sura u Kur’anu. Ima 3 ajeta, 30 riječi i 77 harfova. Pored ovog imena spominje se i ime “Oproštajna sura”. Objavljena za vrijeme Oproštajnog hadža. Sura En-Nasr je posljednja objavljena sura u cjelini. Poslije njene objave Poslanik a.s. je živio još dva mjeseca. Ajeti ove sure objavljeni…

Back to top button