Dolazak

  • Dolazak Mehdije (2. dio)

    Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Serijal o predznacima Sudnjeg dana; Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se zemlja ne ispuni tiranijom i nasiljem a zatim će se pojaviti čovjek iz moje…

Back to top button