Slo

  • Mar poleg Allahove vere iščejo drugo?

    Islamski ummet

    Islamski ummet (globalna skupnost muslimanov) – resnični islamski ummet, ne le geografski niti ne le zgodovinski pojem – je tista skupnost, ki razume bistvo dolžnosti do Allaha in Njegovih poslancev, bistvo Allahove vere in njen program, in bistvo častne povorke, ki je prenesla ta program in nam ga dostavila. Zato Allah Svojemu poslancu Muhammedu, sallallahu alejhi…

Back to top button