Tema YouTube

Kedatangan Mahdi ( 1.dio)

Pertanda, prof. dr. Šefik Kurdić

Na kraju vrijemena će se pojaviti čovjek poreklom iz porodice Poslanikovesa kojim će Allah, slavljen neka je On, potpomoći svoju vjeru.Vladaće sedam godina. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. Narod će živjeti u blagostanju u kakvom nikad ranije nije živeo. Plodovi zemlje će bujati a kiša će padati, imaće se neograničeni imetak.

ibn Kesir dia berkata: „Plodova u tom vrijemenu će biti mnogo, useva će biti u izobilju, imetka puno, vladaće osvajač, vjera će biti postojana, neprijatelj će biti ponižen a dobra u njegovom vrijemenu će biti neprestana.

Njegovo ime i opis

Ovaj čovjek će se zvati kao i Allahov Poslanika i otac će mu se zvati kao i otac Poslanikatako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmedsin Abdullahov. Poreklo će voditi iz potomstva Fatime, radijallahu anha, kćerke Allahovog Poslanikaodnosno od sina Hasan bin Alija.

ibn Kesir o Mehdiji kaže: „Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni, Radiyallahu anhu.

Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela, povijena nosa.

Mjesto pojavljivanja

Pojaviće se sa Istoka. Bilježi se u hadisu Sevbana, Radiyallahu anhu, kako je Allahov Poslanik ﷺ dikatakan: „Boriće se za vaše blago trojica, svi sinovi halifini, potom neće pripasti nijednom od njih. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca Istoka, pa će vas nezapamćeno pobiti…(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio, pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. Učinite to makar klizeći po snegu. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija.

Kosong | Media
Tombol kembali ke atas