Surah

 • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

  Isa, a.s., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (ajeta). Isa, a.s., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, a.s., je u Kur’anu opisan kao „Duh božiji“, kao „Duh od Njega (Boga)“, kao „Riječ Božja“, kao „Jedan od Allahu bliskih“ koji…

 • Šta je urok kako se dešava i kako se liječi

  Urok (ar. el-ajn) je „otrovna strijela“ koja izlazi iz zavidnika ili uzročnika uroka i ide prema osobi kojoj se zavidi i koja se želi ureći. Nekada ova strijela djeluje na čovjeka, a nekada ne. Ako čovjek nema nikakve zaštite, onda ga ona pogađa, a ako se zaštiti od nje, onda ona nema uticaja na njega. Urok…

 • Uzvišeni Allah, objavio je u Kur’anu: ”Svako živo biće će smrt okusiti!

  Uzvišeni Allah, objavio je u Kur’anu: ”Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (Ali Imran, 185.) ”Samo Allah zna kad…

 • Namaske dove i zikrovi ( 2.dio)

  Draga braćo i cjenjene sestre, ovdje ćemo vam navesti nekoliko lahkih i jednostavnih načina kako da dodjete do neopisivog blaga. Ovi načini su tako jednostavni da vam za njih ne treba ni minut-dva da ih uradite, a bolji su vam nego da vam neko da brdo zlata. Ovo jednostavno morate znati i početi prakticirati u vašem…

 • Tako Mi vremena! Čovjek je, zaista, na gubitku

  Posljednja Božija objava, posljednja časna knjiga koja je derogirala prijašnje objave i koja važi do Sudnjeg dana, a koja je uputa svim ljudima bez obzira na naciju i boju kože, jeste Kur΄an. Kur΄an je objavljen posljednjem Allahovom poslaniku i vjerovjesniku Muhamedu, sallallahu alejhi ve sellem, i on nas uči kako da na najljepši način provedemo život…

 • Za sreću ne treba puno, samo budi pokoran svome Gospodaru.

  Ajet i dova koji, kada izgovorimo, neće biti a da Allah neće dati svome robu bolje od onog što je izgubio Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže:… Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un, Allahumme’džurni fi musibeti ve ahlif li…

 • Nepokrivene žene, neklanjanje i post

  Neki su kazali da je nazvana svojim imenom zbog toga što se te noći određuju i zapisuju odredbe stvorenjima za narednu godinu. Tada se određuju život i smrt, spašeni i upropaštni, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve drugo što Uzvišeni bude želio da se desi u narednoj godini… Noć vrjednija od hiljadu mjeseci Rekao…

 • Pošto je namaz stub islama i prvo za što će čovjek biti pitan

  Pošto je namaz stub islama i prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu pa će se prema tome i ostala ljudska djela mjeriti, potrebno je ukazati na neke greške klanjača kako bi se otklonile i namaz postigao svoj cilj. Od tih greški je: – Izgovaranje nijjeta riječima što nije radio Allahov Poslanik, sallallahu…

 • Hadisi i poucne izreke

  Prenosi se od Ebu Džuhejma b. Harisa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kad bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao kakav grijeh za to ima, bilo bi mu bolje da stoji 40 godina nego da prođe ispred njega.“ (Muttefekun alejhi, a ovo je Buharijin citat. Sahih. Buharija (510),…

 • Prijevod namaske dove na bosanski jezik

  Svaki trgovac koji želi profitirati i steći ugled kod ljudi stalno obračunava svoje račune pa ako vidi da je stanje bolje od očekivanog onda zaključuje da treba nastaviti tako, ali ako je u minusu onda se treba obračunati, savjetovati i mijenjati način rada. Svaki vjernik i vjernica bi trebali ako žele da na Sudnjem danu dođu…

 • Šejtan se nije susreo ni sa čim težim za njega od vjernika obdarenog razumom

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je oporučio svojoj supruzi, majci vjernika Aiši, r.a., da u zadnjoj trećini mjeseca ramazana često uči ovu dovu: Allahumme inneke a’fuvvun tuhibbul-a’fve fa’fu a’n­na Allahu moj, Ti zaista praštaš, voliš oprost, pa nam op­rosti Ova dova vezana je za zadnju trećinu mjeseca ramazana i za noć Kadr. Poslanik, s.a.v.s., je podučio Aišu, r.a.,…

 • Kuran o sudnjem danu 1.dio

  Jevmul-din (ar.يوم الدين‎) (doslovno Dan vjere ili Sudnji dan), naziva se još i Jevmul-kijame (ar. يوم القيامة‎) (Dan proživljenja) i Es-Saa (Sat). Slijed događaja u kome će nastupiti uništenje svega što postoji i usmrćenje svih živih bića nakon čega slijedi ponovno proživljenje, a zatim suđenje ljudima i Džinima za djela koja su činili u toku života.…

Back to top button