Kaba

 • Puštanje brade - hanefijski mezheb

  IZ POVIJESTI MEKKE I KA’BE Ševko Omerbašić Meka i Ka’ba su od najvećeg interesa muslimana svijeta u ovih petnaest stoljeća islama, i tako će biti još dugo. Naš interes nije samo vezan za ovaj grad zbog hadždža i njegovih propisa nego i stoga što bismo, kada se nađemo u toj riznici povijeti, htjeli saznati nešto o…

 • Kaba (arapski: الكعبة, "kocka" ili "utočište islama")

  Prije nekoliko godina, olujni vjetar je otkrio zidove Kabe i mogla su se vidjeti druga vrata, koja je napravio Ibrahim, a.s., a koja su zazidale Kurejšije prilikom obnove Kabe, pet godina prije poslanstva. Nakon toga, Abdullah ibn Zubejr, r.a., ih je otvorio i napravio, da bi ih na kraju Hadzdzadz ibn Jusuf ponovo zatvorio. Objasnjenje: Dakle,…

 • Zanimljiva povijest Kabe

  Kaba je kibla muslimana prema kojoj se okreću u namazu, osim toga, muslimanima je naređeno da je tavafe – obilaze, u toku hadžskih mjeseci. Ona je simbol muslimanskog jedinstva utemeljenog na Allahovoj objavi, Kur’anu i Sunnetu Muhammeda, s.a.v.s. I ne samo to, već Ka’ba muslimane povezuje sa svim monoteistima i sljedbenicima tevhida kroz povijest ljudskog roda,…

 • Neki razvratnici od ljudi će reći: „Šta ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahov su Istok i Zapad!

  Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Promjena Kible je veliki događaj u historiji islama. Za pomenutu temu sam se opredijelio u povodu sjećanja na događaj promjene Kible, koji se desio u mjesecuša’banu, druge godine po Hidžri. A kada ovaj događaj smjestimo u historijski kontekst, u kojem su muslimani bili malobrojni i gdje im…

Back to top button