Hajz

  • Hajz je krv koja mjesečno curi iz maternice.

    Hajz je krv koja mjesečno curi iz maternice. To je zapravo hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. Kada ne dodje do začeća i kada nema potrebe za tom hranom, ona se jednostavno pokvari i kao takva i nečista izlazi vani. Pogledajmo samo Allahove mudrosti! Allah džellešanuhu je pripremio čovjeku mjesto da od nevidljive čestice ima…

Back to top button