Media

The status of marriage in Islam
Lack & The family

The status of marriage in Islam

Svevišnji Gospodar, iz Svoje apsolutne mudrosti, sve je stvorio u paru. Almighty Allah says: “I vas kao parove stvorili” (En-Nebe, 8); “Neka je hvaljen Onaj Koji je u svemu parove stvorio: u o­nome što iz zemlje niče, u njima samima, i u…
When a part of you dies
Lack & The family

When a part of you dies

Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah kaže melekima: “Jeste li uzeli dijete Moga roba?” “Da”, odgovore oni. Allah kaže: “Jeste li uzeli plod njegovog srca?” “Da”, odgovore oni. Zatim Allah upita: “Šta je na to rekao Moj rob?” Oni odgovore: “Zahvaljuje Ti
Kesir's Tafsir of Surah Infidels
Sura & Zikr

Kesir's Tafsir of Surah Infidels

In the name of Allah, Svemilosnog, Merciful, Say: “O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome Kome ja robuje, vam vaša
Prohibitions regarding marriage (2.dio)
Lack & The family

Prohibitions regarding marriage (2.dio)

Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu
Prohibitions regarding marriage (1.dio)
Lack & The family

Prohibitions regarding marriage (1.dio)

O zabrani činjenja nemorala Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur’anu imenomfevahiš” – razvrat i “zina” – blud, radilo se to između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se
Depression and depressive state
Different & themes

Depression and depressive state

Depression is one of the most devastating conditions that can befall a person. Većina ljudi će depresiju poistovjetiti sa običnim osjećajem tuge, ali to nije tačno. Depresija i tuga nisu isto. Povezani jesu, ali nisu isto. Tuga, kao i sreća, strah ili pak ljubav, jedna
A real zuhd (modesty)
Different & themes

A real zuhd (modesty)

Sira (životopis) Allah's Messenger, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je živ primjer skromnosti, poniznosti i blagosti. Messenger of Allah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, he says: „Allah mi je objavio da budete toliko skromni i ponizni da se niko ni nad kim ne oholi i da
Islam on modesty
Different & themes

Islam on modesty

In the hadiths, much space is devoted to advice and references to modesty. Religious champions and God's pleasing ones themselves possessed these qualities, thereby inviting others to the same actions. They saw no differences between the rich and the poor, white and black,…
Back to top button