Borba

  • Zastava Islama

    Džihad, tj. borba rukom (životom), je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) po većini učenjaka ovog Ummeta. Na ovo ukazuje ajet: ”Naređuje vam se borba…” (El-Bekara, 216). Džihad nije fard ajn zbog ajeta: “Svi vjernici ne treba da idu u boj…” (Et-Tevba, 122), a na početku Islama bilo…

  • everest_mountainshahada

    Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš’arija, radijallahu anhu prenosi se da je rekao: “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku koji se bori da pokaže svoju hrabrost, čovjeku koji se bori zbog plemenske pristrasnosti i čovjeku koji se bori iz pretvaranja – koji je od njih na Allahovom putu, pa je Allahov…

  • zastava-sehadeta

    Džihad je podijeljen u različite vrste, neke od njih su obaveza svakog mukelefa-šerijatskog obveznika, dok su druge kolektivna obaveza koju, ako je jedni izvrše sa drugih spada obaveza. A neke vrste džihada su mustehab-preporučene. Džihadul-nefs (borba sa sobom) i džihaduš-šejtan (borba sa šejtanom) su obavezni svakom mukelefu. Džihad protiv munafika, kafira-nevjernika i predvodnika nepravde i novotarija…

Back to top button