Sadaka

 • Fetve o zekatu

  Fetve o zekatu

  ZEKAT NA NOVČANICE PITANJE: Na koji način se izdvaja zekat na zlato i srebro, a analogno tome na današnje novčanice? ODGOVOR: Na zlato i srebro se daje 2,5% (ili 1 od 40) na način na koji se to radi jeste da količinu zlata i srebra koju posjedujemo podijelimo sa 40 i što dobijemo to je zekat.…

 • Neka čovjek pogleda hranu svoju...

  Jesen je uveliko okolo nas. Stari ljudi bi govorili za ovo godišnje doba, da je jesen beg, jer u njemu ubiremo plodove našega proljetnoga truda. Trud je naš, a rezultat daje Uzvišeni Allah dž.š. Kur’an kaže: „Neka čovjek pogleda hranu svoju, Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo, i činimo da iz nje žito izrasta…

 • Sadakatul fitr (vitre)

  Uzvišeni Allah propisao je da se na koncu ovog mjeseca, prije bajram-namaza, izdvoji sadekatul-fitr (zekatul-fitr, vitre,). Stoga ćemo govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti, izdvajanju i udjeljivanju, mjestu i propisima vezanim za sadekatul-fitr. O propisu sadakatul-fitra (zekatul-fitr, vitre) Što se tiče propisa, sadakatul-fitr je obaveza koju je propisao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i…

 • Zekat je neupitna obveza u islamu (farz)

  Ko je obavezan dati sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je vadžib, vjerska obaveza kojom se obavezuje svaki slobodan musliman koji posjeduje nisab preko osnovnih prehrambenih namirnica, tj. višak hrane koji ostane nakon jednodnevne ishrane. Dakle, svaki musliman kojem ostane hrane – i za druge dane – nakon jednodnevne ishrane (sebe i članova svoje porodice) dužan je dati sadekatu-lfitr! Dnevni…

 • Različitost mora biti shvaćena kao milost

  Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegova odabrana roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na…

 • Zekat je neupitna obveza u islamu (farz)

  Riječ zekat u arapskom jeziku ima značenje rast i čistoća. Ova dva značenja su prisutna u terminološkom značenju riječi „zekat“ koje ona ima u Šerijatu. Zekat čisti od grijeha osobu koja ga izdvaja. Također, čisti dušu od ružnog svojstva – škrtosti. Zbog ovih karakteristika, zekat nije bio stavljan u obavezu Allahovim poslanicima a.s., jer su oni…

Back to top button