Sabur

  • Sabur i njegova suština

    Sabur je jedan od najvažnijih i najobavezujućih islamskih moralnih principa. Allah, dželle šenuhu, ga je učinio neiscrpnom dobrotom. Njegovo mjesto u imanu je kao mjesto glave u odnosu na tijelo. On je jedna od mučnijih i najtežih stvari za čovjeka. Saburili su…

  • Sabur i njegova suština

    Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru. Definicija sabura…

Back to top button