Sabur

  • Sultanahmet Camii ( Blue Mosque ) is one of the most magnificent building in Turkey. ... Istanbul Sultanahmet Municipality.

    Što Islam kaže o toleranciji? Netolerancija, predrasude i stereotipi su opasne društvene anomalije, nespojive sa islamom kao vjerom i načinom života. Nedopustivo je da musliman po bilo kojoj osnovi čini nepravdu, vrijeđa, omalovažava, ignorira ili čak zanemaruje osobe drugih vjera ili svjetonazora. Neznanje o drugima i drugačijima rađaju predrasude, predrasude rađaju stereotipe, stereotipi rađaju strah, strah…

  • Sabur i njegova suština

    Sabur je jedan od najvažnijih i najobavezujućih islamskih moralnih principa. Allah, dželle šenuhu, ga je učinio neiscrpnom dobrotom. Njegovo mjesto u imanu je kao mjesto glave u odnosu na tijelo. On je jedna od mučnijih i najtežih stvari za čovjeka. Saburili su samo oni o kojima se Allah, dželle šenuhu, brine i kojima je On ukazao…

  • Sabur i njegova suština

    Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru. Definicija sabura Jezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost, samosavladavanje, suzdržljivost… Terminološku definiciju za sabur dao…

Back to top button