Nauka

 • Zabilješke iz Arabije

  Muslimani i obrazovanje – važnost znanja za muslimana. “Uči, čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-Alek, 1-5) Na pragu smo nove školske i mektepske/vjeronaučne godine. Za mnoge roditelje i njihovu djecu to je važan događaj i…

 • Zaklinjanje i vrste zakletvi

  Znanstveno tumačenje Kur’ana ogranak je racionalističkog tumačenja Kur’ana, a kao metod tumačenja osobeno je po tom što kur’anski tekst čita pod uticajem uvijek rastućih znanstvenih otkrića i spoznaja. U El-Itkanu se govori da je izvjesni El-Mursi već pokušao (prije pet ili šest vijekova) znanstveno tumačiti Kur’an i, zapravo, zasnovati ga. Naravno, od samih početaka tumačenja Kur’ana…

 • Kuranski fenomeni

  “Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad pa pogodi njime koga hoće, a poštedi od njega koga On hoće – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.” (Sura Nur, ajet…

 • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

  Kad se traži odgovor na pitanje ko su zna­meniti ljudi islamske kulture, ko su njezini gla­soviti pojedinci na području duha, slavne ličnosti na polju tumačenja svetih tekstova, izlaganja prava, filozofskog mišljenja i sl., do­bro je imati na pameti da se u tradicionalnoj islamskoj literaturi ovo pitanje ne smatra novi­nom. Ono je postavljeno već po isteku prvih…

 • Za one koji su razumom obdareni

  Razumski dokazi o postojanju Allaha swt. Najjači razumski dokazi koji bi trebali ubijediti ateiste u njihovu zabludu i vratiti ih u vjerovanje u Allaha, dž.š., su: 1. Logička podjela Ono što vidimo oko sebe, pa i mi sami, nastalo je jednim od tri puta: – slučajno, što ljudski razum sa sigurnošću odbija, – samostvaranjem, što je…

Back to top button