Pouke

  • Islam i Zapad – kako izbjeći katastrofu i služiti islamu?!

    Ljubav Poslanika, a.s., i Aiše nam je snaga u teškim situacijama koje imamo sa životnim partnerima, i pokazatelj lijepog bračnog odnosa. „Kada bih pojela jedan dio mesa sa kosti, davala bih ga Poslaniku a.s., koji bi gledao da zagrize sa istog mjesta…

Back to top button