Kudus

  • Masjid-e-Aqsa

    Ako bi vas vaš sin upitao: Čemu tolika briga i zainteresiranost za Palestinu i Kuds? Šta ćete mu kazati? Koji je vaš odgovor na to pitanje? Predlažem čitatelju da, prije nego što se odluči odgovoriti sinu, razmisli o sljedećim važnim informacijama koje naša djeca moraju znati o Palestini i Jerusalemu ili Kudsu, kako bi shvatili zašto…

  • Salahudin (1138-1193.), sultan Egipta i Sirije, ujedinio je Arape i vodio džihad, sveti rat, protiv krstaša, osvojio Kuds (Jerusalem) za muslimane i uspješno odbio veliku protivofanzivu – Treći krstaški rat.

    Salahudin (1138-1193.), sultan Egipta i Sirije, ujedinio je Arape i vodio džihad, sveti rat, protiv krstaša, osvojio Kuds (Jerusalem) za muslimane i uspješno odbio veliku protivofanzivu – Treći krstaški rat. Salah Al Din Jusuf Ibn Ejub ili Saladin, rođen je 1138 u Tikritu, u današnjem Iraku. Bio je kurdskog porijekla. Bilo je to doba nejedinstva među…

  • Palestine i Kudsa bila je usredotočena na dvije okosnice:

    Protivnici ideala oslobađanja Palestine, kako na međunarodnoj razini, tako i na regionalnoj i na palestinskoj razini pokušavaju da, definirajući druge prioritete, poput sektaških, nacionalnih i etničkih prioriteta ili fenomena tekfirijskog terorizma, uklone prioritet Palestine. Dan Kudsa i kapaciteti stvoreni za islamski ummet- Protivnici ideala oslobađanja Palestine, kako na međunarodnoj razini, tako i na regionalnoj i na…

Back to top button