Kudus

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    U ramazanu druge godine po Hidžri, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem (Allahov spas i mir njemu) su stigle vijesti o karavani, koja dolazi iz Šama, pa je naredio da se ona odmah presretne, ali nije tome pridavao veliku važnost. Krenuo je na…

  • Palestine i Kudsa bila je usredotočena na dvije okosnice:

    Protivnici ideala oslobađanja Palestine, kako na međunarodnoj razini, tako i na regionalnoj i na palestinskoj razini pokušavaju da, definirajući druge prioritete, poput sektaških, nacionalnih i etničkih prioriteta ili fenomena tekfirijskog terorizma, uklone prioritet Palestine. Dan Kudsa i kapaciteti stvoreni za islamski ummet-…

Back to top button