Karta

  • Karta za Džennet

    Jedan mudrac je rekao: “‘Kako su jadni oni koji žude za dunjalukom (ovim svijetom). Žude za njim, a odlaze sa njega ne okusivši i ne osjetivši ono najslađe na njemu.’ Kada su ga upitali: ‘Šta je to najslađe na dunjaluku?’, on je odgovorio: ‘Ljubav prema Allahu, svjedočenje Njegovog postojanja i neprekidno spominjanje Njegovog imena.’” “Ako si…

Back to top button