Edeb

 • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

  1. Nastoj da redovno pročišćavaš i obnavljaš svoj nijjet prije činjenja bilo koje vrste dobrog djela – ibadeta i podsjećaš sebe na vrijednost i sevap koji je obećan za to djelo. 2. Obavljaj sve namaze na vrijeme u džematu u džamiji koliko je to moguće, i ne obavljaj farz namaz kući osim uz šerijatski opravdan razlog.…

 • Islamic-Children

  Uzvišeni Allah je ukorijenio u srce roditelja mnogo velikodušnih emocija prema svojoj djeci, poput milosti, sažaljenja i blagosti. Ova plemenita osjećanja pomažu u odgoju djece, njihovoj pripremi za život i formiranju ličnosti, daju najbolje rezultate i ostavljaju najveći uticaj. Naša blistava vjera je duboko urezala u srca roditelja milost prema djeci, u tom smislu se prenosi…

 • Halal-Foods

  Jedenje lijepe i halal hrane Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ako Njega obožavate. (El-Bekara, 172.) Oni koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine…

 • Adabi lijepog odnosa

  Veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, ma koje nacije i boje kože bio i kojim jezikom govorio, je veza vjerovanja u Allaha, u tom smislu Uzvišeni veli (u prijevodu značenja): “Vjernici su samo braća.” [1] Musliman treba da ispunjava prema svome bratu muslimanu određena prava i obaveze, kao što kaže Poslanik, sallAllahu alejhi ve…

 • Islamski moral i ponasanje

  Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome ‘Fethu’: ‘Ahlak je skup osobina čovjeka pomoću…

Back to top button