Milost

  • Nepokrivene žene, neklanjanje i post

    Hvala Allahu Uzvišenom na blagodati imana, na bereketu islama, na ljepoti Ramazana, na daru posta, na radosti iftara i svim drugim blagodatima, koje ako bismo brojali ne bi uspjeli pobrojati. Hvala Milostivom Dobročinitelju koji je preko Svog Miljenika Muhammeda a.s. objavio Kur’an u mjesecu Ramazanu, da bude uputa čovječanstvu i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja…

Back to top button