Hilafet

  • Islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta

    Hilafet je islamska vlast koja predstavlja jedinstvo muslimanskog svijeta. Halifu prema sunijama bira narod ili njegovi predstavnici, a prema šijama to je nasljedna vlast imama izabranih iz Poslanikove porodice. Prva četvorica halifa zovu se pravedne halife (ar. el-hulefaur-rašidun). To su ashabi-drugovi Muhammeda,…

Back to top button