Fatiha

  • Kuran kao lijek za ljudska srca

    Svima nama poznato je da naš narod, kada prolazi pored mezarja, podiže ruke i uči Fatihu za umrle, dakle, iznad mezara umrlog uče ajete sure Fatiha. Šta si ti uradio za umrlog učeći ovu suru, jesi li ga barem spomenuo dok si…

Back to top button