Etika

  • Islamic-Children

    Uzvišeni Allah je ukorijenio u srce roditelja mnogo velikodušnih emocija prema svojoj djeci, poput milosti, sažaljenja i blagosti. Ova plemenita osjećanja pomažu u odgoju djece, njihovoj pripremi za život i formiranju ličnosti, daju najbolje rezultate i ostavljaju najveći uticaj. Naša blistava vjera je duboko urezala u srca roditelja milost prema djeci, u tom smislu se prenosi…

  • Islamski moral i ponasanje

    Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome ‘Fethu’: ‘Ahlak je skup osobina čovjeka pomoću…

Back to top button