Tirmizi

  • Istinita kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. A u pričanju o njima je ibret za one koji razumijevanja imaju.

    Kad istina dođe do nas, ne treba da razmišljamo, oklijevamo, da se dvoumimo već da je prihvatimo i slijedimo odmah. I to je ono što su Nuhovi sljedbenici uradili. Vidimo da ove glavešine optužuju Nuhove sljedbenike za nešto što je u stvari pohvalno i počasno za njih. I vidimo i danas da nas muslimane uvijek optužuju…

Back to top button