El-Kevser

  • Sura Al-Kawtar ili El-Kevser

    Sura Al-Kawtar ili El-Kevser (arapski: سورة الكوثر) jeste 108. sura Kur’ana. Sastoji se od 3 ajeta i najkraća je sura u Kur’anu. Ne zna se sa sigurnošću gdje je objavljena, u Meki ili Medini, prema većini učenjaka ubraja se u mekanske sure. Što se tiče perioda objavljivanja, prema Muhammed ibn Ishaku, sura je objavljena neposredno prije…

Back to top button