El-Felek

  • Sura El-Felek

    Sura El-Felek

    Sura El-Felek / The Daybreak (arapski: سورة الفلق; bosanski: Svitanje) je 113. i pretposljednja sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 5 ajeta, objavljena je u Mekki i ubraja se u mekanske sure. Sura El-Felek zajedno sa pretposljednjom surom, En-Nas, čini sure zaštitnice. Ukame ibn Amir r.a. prenosi da je Muhammed a.s. rekao: “Onaj koji traži zaštitu,…

Back to top button