Društvo

  • Nastanak sekularizma i njegova pojava u islamskom svijetu

    Sekularizam je poziv u život bez vjere i razdvajanje vjere od države. Povodi nastanka sekularizma Crkveno nasilje Nasilje je u osnovi bolest, počne opakim sredstvom, a završi bolešću, nema mu lijeka do smrti. Kad nasilje dođe od strane vladara ili kakvog dunjalučara (materijaliste) ne čudimo se, međutim, kada nasilje dođe od ljudi koje ljudi smatraju svetim…

Back to top button