Moral

  • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

    1. Nastoj da redovno pročišćavaš i obnavljaš svoj nijjet prije činjenja bilo koje vrste dobrog djela – ibadeta i podsjećaš sebe na vrijednost i sevap koji je obećan za to djelo. 2. Obavljaj sve namaze na vrijeme u džematu u džamiji koliko je to moguće, i ne obavljaj farz namaz kući osim uz šerijatski opravdan razlog.…

  • Adabi lijepog odnosa

    Veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, ma koje nacije i boje kože bio i kojim jezikom govorio, je veza vjerovanja u Allaha, u tom smislu Uzvišeni veli (u prijevodu značenja): “Vjernici su samo braća.” [1] Musliman treba da ispunjava prema svome bratu muslimanu određena prava i obaveze, kao što kaže Poslanik, sallAllahu alejhi ve…

  • Islamski moral i ponasanje

    Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome ‘Fethu’: ‘Ahlak je skup osobina čovjeka pomoću…

Back to top button