English

  • Svi se čvrsto Allahovog užeta držite

    Unity in Islam

    Mankind was one nation, believing in Tawheed, then they differed. Some of them believed and some disbelieved. So Allaah sent the Prophets with glad tidings and warnings, so whoever believes will enter Paradise and whoever disbelieves will enter Hell. The conflict is still going on between belief and disbelief, truth and falsehood, and will continue until…

  • Osnivanjem države Izrael prije 70 godina, za Palestince je počela Nakba ili Velika katastrofa.

    Velika Britanija, kao kolonijalna vlast nad Palestinom, pružila je svaku vrstu pomoći i podrške cionističkim jevrejskim organizacijama, te im olakšala dolazak ljudi za stvaranje stanja koje je vodilo do pljačke države Palestine i njenog bogatstva, kao i iskorjenjivanje njenog naroda putem ubijanja, masovnih masakara i sprovođenja terora. Zbog mnogobrojnih okolnosti, a pod pokroviteljstvom UN-a, to je…

Back to top button