Žene

  • Nepokrivene žene, neklanjanje i post

    PITANJE: Selam! Moram odmah na početku da pohvalim vašu stranicu, kad god imam vremena udjem i čitam razne teme vezane za našu lijepu vjeru. Moje pitanje je vezano za mjesec Ramazan i post. Posto ja lično još uvijek nisam pokrivena ali namjeravam to da uradim uskoro, zanima me da li post vrijedi nepokrivenoj ženi isto kao…

  • Ramadan-Karem

    U ime Allaha Milostivog Samilosnog Neka je hvala Allahu koji je odlikovao mjesec ramazan posebnim odlikama i neka je salat i selam na nosioca bajraka zahvale i vesile (posredništva), na njegovu porodicu i sve ashabe do Sudnjeg dana, a zatim: Ovo je grupa izabranih fetvi po pitanju posta, njegovih propisa i adaba. Imali smo za cilj…

Back to top button