West

  • Politika mora biti u funkciji naroda i države Koncepcija ljudskog života

    Koncepcija ljudskog života, kako je islam poima, zasniva se na skladu tijela i duha. Islam nije samo vjerovanje u Allaha ili izvršavanje pobožnih obreda, vec je to cvrsto povezani sistem kojim se odreduju sve pojedinosti iz našeg individualnog i zajednickog života. Drugim rijecima, islam je i vjerovanje, i etika i savršeni zakon. Islam predstavlja jasan i…

  • Islam and the West

    Islam i Zapad

    U ovome tekstu autor daje jednu sliku Zapada drugačiju od uobičajene u islamskom svijetu prema kojoj se Za­pad uglavnom posmatra kao jedinstven prostor baziran na kršćanskim učenjima. Autor, naime, smatra da je današnji Zapad primarno, društvo koje je rezultat pros­vjetiteljstva, kojeg autor razumijeva u skladu sa Kanto­vim učenjem a koje je u biti poziv ljudima da…

Back to top button