Hrana

  • Halal-Foods

    Jedenje lijepe i halal hrane Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ako Njega obožavate. (El-Bekara, 172.) Oni koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine…

Back to top button