Mudziza

 • Gospodar je vaš rekao:Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole pred time da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, 作为。, je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se,…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Nakon potapanja u moru Faraona i njegovih vojnika, Musa, 作为。, 是, zajedno sa svojim narodom, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. 然而, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova

 • 谈穆萨, 作为. 人生与使命

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, 真主, j. š。, je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A nakon toga, 真主, j. š。, je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario:…

 • 谈穆萨, 作为. 人生与使命

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, 作为。, prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć

 • 谈穆萨, 作为. 人生与使命

  Musa, 作为。, 是, kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, došao na svijet u jednom veoma haotičnom okruženju. u žvitnoj opasnosti bio je čak i u trenutku samog rođenja. Faraonovom naredbom, sva novorođena muška djeca su ubijana, 一种, radi robovanja, u životu

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, j. š。, navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli

 • 谈穆萨, 作为. 人生与使命

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, 作为。, živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, 作为。, živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje

 • 谈穆萨, 作为. 人生与使命

  Zar istinska ljubav nije, kako jedna plemenita mudrost reče, davanje (ako zaista nekog voliš, to dokazuješ time što mu daješ ono što on od tebe potražuje) – pa zar onda mogu voljeti Allaha, a ne činiti ono što mi je naredio i

返回顶部按钮