Bagdad

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    巴格达陷落 | Kako je uništena islamska civilizacija? [1. 迪奥] Početak trinaestog stoljeća se činio kao procvat islamske kulture i civilizacije. Zlatno doba islamske nauke i kulturne ekspanzije je sve više uzimalo maha, a nedavna konačna pobjeda protiv Križara u kojoj je

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    巴格达陷落 | Kraj ili potpuno novi početak [2. 迪奥] Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. 然而, Uzvišeni Allah je

返回顶部按钮