Aqsa

  • Historijat o mesdžidu (Aksa)

    Kako predaje govore u četvrtoj godini svoje vladavine, 539. godine po preseljenju Mūsāa, 阿莱希萨拉姆, 苏莱曼, 阿莱希萨拉姆, je počeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, 阿莱希萨拉姆. Iako je njegov otac već

返回顶部按钮