YouTube 主题

青年的不道德和妇女的放荡

Serijal o predznacima Sudnjeg dana

征兆 – 青年的不道德和妇女的放荡 – 教授. 博士. Šefik Kurdić

«Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i što je odvratno i nasilje zabranjuje, On vas savjetuje da poruku primite.» (Kur´一个, 在-Nahl, 95)

«Nije pravi vjernik onaj koji napada i vrijeđa, koji proklinje, koji je bezobrazan, niti onaj koji je bestidan.» (圣训 prenosi Buharija)

空的 | 媒体
返回顶部按钮