Chapter 80 (苏拉 80)

Verse Meaning
1 On se namrštio i okrenuo
2 zato što je slijepac njemu prišao,
3 A šta ti znašmožda on želi da se očisti,
4 ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
5 Onoga koji je bogat,
6 ti njega savjetuješ,
7 a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
8 a onoga koji ti žureći prilazi
9 i strah osjeća,
10 ti se na njega ne osvrćeš,
11 Ne čini tako! Oni su pouka?
12 pa ko hoće, poučiće se?
13 na listovima su cijenjenim
14 uzvišenim, čistim,
15 u rukama pisara
16 časnih, čestitih,
17 Proklet neka je čovjek!
18 Od čega ga On stvara?
19 Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
20 i pravi put mu dostupnim učini,
21 zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
22 i poslije će ga, kada On bude htio, oživjeti.
23 真的! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
24 Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
25 Mi obilno kišu prolivamo,
26 zatim zemlju pukotinama rasijecamo
27 i činimo da iz nje žito izrasta
28 i grožđe i povrće,
29 i masline i palme,
30 i bašče guste,
31 i voće i pića,
32 na uživanje vama i stoci vašoj.
33 A kada dođe glas zaglušujući?
34 na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
35 i od majke svoje i od oca svoga
36 i od druge svoje i od sinova svojih, –
37 toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti
38 neka lica biće toga Dana blistava,
39 nasmijana, radosna,
40 a na nekim licima toga Dana biće prašina,
41 tama će ih prekrivati,
42 to će nevjernicirazvratnici biti.

Chapter 81 (苏拉 81)

Verse Meaning
1 Kada sunce sjaj izgubi,
2 i kada zvijezde popadaju,
3 i kada se planine pokrenu,
4 i kada steone kamile bez pastira ostanu,
5 i kada se divlje životinje saberu,
6 i kada se mora vatrom napune,
7 i kada se duše sa tijelima spare,
8 i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana
9 zbog kakve krivice je umorena,
10 i kada se listovi razdijele,
11 i kada se nebo ukloni,
12 i kada se Džehennem raspali,
13 i kada se Džennet približi
14 svako će saznati ono što je pripremio,
15 I kunem se zvijezdamakoje se skrivaju,
16 koje se kreću i iz vida gube,
17 i noći kad ona veo diže,
18 i zorom kada diše, –
19 Kur´an je, 真的, kazivanje Izaslanika plemenitog,
20 moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
21 kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
22 A drug vaš nije lud:
23 on ga je na obzorju jasnom vidio
24 一世, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
25 i Kur´an nije prokletog šejtana govor,
26 pa kuda onda idete?!
27 Kur´an je samo pouka svjetovima,
28 onome od vas koji hoće da je na pravom putu,
29 a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

Chapter 82 (苏拉 82)

Verse Meaning
1 Kada se nebo rascijepi,
2 i kada zvijezde popadaju
3 i kada se mora jedna u druga uliju,
4 i kada se grobovi ispreturaju, –
5 svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
6 O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
7 koji te je stvoriopa učinio da si skladan i da si uspravan
8 i kakav je htio lik ti dao?
9 A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
10 a nad vama bdiju čuvari,
11 kod Nas cijenjeni pisari,
12 koji znaju ono što radite.
13 Čestiti će sigurno u Džennet,
14 a grješnici sigurno u Džehennem,
15 na Sudnjem danu u njemu će gorjeti
16 i više iz njega neće izvedeni biti.
17 A znaš li ti šta je Sudnji dan
18 i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
19 Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.

Chapter 83 (苏拉 83)

Verse Meaning
1 Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
2 koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
3 a kada drugima mjere na litar ili na kantarzakidaju.
4 Kako ne pomisle da će oživljeni biti
5 na Dan veliki,
6 na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
7 真的! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
8 a znaš li ti šta je Sidždžin?
9 Knjiga ispisana!
10 Teško toga dana onima koji su poricali
11 koji su onaj svijet poricali
12 a njega može poricati samo prestupnik, grješnik,
13 这是, kada su mu ajeti naši kazivani, 辐: “Izmišljotine naroda drevnih!”
14 A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
15 真的, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
16 zatim će sigurno u oganj ući,
17 pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!”
18 真的! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,
19 a znaš li ti šta je Ilijjun?
20 Knjiga ispisana! –
21 nad njom bdiju oni Allahu bliski.
22 Dobri će, 真的, u nasladama boraviti.
23 sa divana gledati,
24 na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
25 daće im se, pa će piće zapečaćeno piti,
26 čiji će pečat mošus bitii neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! –
27 pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
28 sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
29 Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
30 kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
31 a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
32 kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” –
33 a oni nisu poslani da motre na njih.
34 Danas će oni koji su vjerovalinevjernicima se podsmijavati,
35 sa divana će gledati.
36 Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Chapter 84 (苏拉 84)

Verse Meaning
1 Kada se nebo rascijepi
2 i posluša Gospodara svogaa ono će to dužno biti
3 i kada se Zemlja rastegne,
4 i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
5 i posluša Gospodara svogaa ona će to dužna biti, –
6 ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
7 onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
8 lahko će račun položiti
9 i svojima će se radostan vratiti;
10 a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
11 propast će prizivati
12 i u ognju će gorjeti,
13 jer je sa čeljadi svojom radostan bio
14 i mislio da se nikada neće vratiti
15 a hoće! Gospodar njegov o njemu, 真的, sve zna!
16 I kunem se rumenilom večernjim,
17 i noći, i onim što ona tamom obavije,
18 I Mjesecom punim,
19 vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!
20 Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
21 i zašto, kada im se Kur´an čita, na tle licem ne padaju?!
22 Već, nevjernici, poriču,
23 a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
24 zato im navijesti patnju neizdržljivu!
25 Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

Chapter 85 (苏拉 85)

Verse Meaning
1 Tako mi neba sazviježđima okićenog
2 i Dana već određenog,
3 i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, –
4 prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5 i vatrom i gorivom ih napunili,
6 kada su oko nje sjedili
7 i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!
8 A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,
9 čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, – a Allah je svemu Svjedok.
10 One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajaličeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11 a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče Džennetske kroz koje će rijeke teći, – a to veliki uspjeh biti.
12 Odmazda Gospodara tvoga će, 真的, užasna biti!
13 On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
14 I on prašta, i pun je ljubavi,
15 Gospodar svemira, Uzvišeni,
16 On radi šta je Njemu volja.
17 Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18 o faraonu i Semudu?
19 阿里, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, –
20 a Allahu oni neće moći umaći:
21 a ovo je Kur´an veličanstveni,
22 na ploči pomno čuvanoj.

Chapter 86 (苏拉 86)

Verse Meaning
1 Tako mi neba i Danice! –
2 A znaš li ti šta je Danica? –
3 Zvijezda blistava! –
4 nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
5 Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
6 Stvoren je od tekućine koja se izbaci,
7 koja između kičme i grudi izlazi,
8 i On je, 真的, kadar da ga ponovo stvori
9 onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
10 kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
11 I tako mi neba puna kiše
12 I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,
13 Kur´an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
14 lakrdija nikakva on nije!
15 Oni se služe spletkama,
16 a Ja ih uništavam
17 zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.

Chapter 87 (苏拉 87)

Verse Meaning
1 Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
2 koji sve stvara i čini skladnim,
3 i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
4 i koji čini da rastu pašnjaci,
5 i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
6 Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
7 osim onoga što će Allah htjeti – 因为, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite
8 i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
9 zato poučavajpouka će već od koristi biti:
10 dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
11 a izbjegavaće je onaj najgori,
12 koji će u vatri velikoj gorjeti,
13 pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
14 Postići će šta želi onaj koji se očisti
15 i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
16 阿里, vi više život na ovom svijetu volite,
17 a onaj svijet je bolji i vječan je.
18 Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
19 listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Chapter 88 (苏拉 88)

Verse Meaning
1 Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –
2 kada će se neka lica potištena,
3 premorena, napaćena
4 u vatri užarenoj pržiti,
5 sa vrela uzavrelog piti,
6 kada drugog jela osim trnja neće imati,
7 koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.
8 Neka lica toga dana biće radosna,
9 trudom svojim zadovoljna
10 u Džennetu izvanrednome,
11 u kome prazne besjede neće slušati.
12 U njemu su izvor-vode koje teku,
13 u njemu su i divani skupocjeni,
14 i pehari postavljeni,
15 i jastuci poređani,
16 i ćilimi rašireni.
17 Pa zašto oni ne pogledaju kamilekako su stvorene,
18 i nebokako je uzdignuto,
19 i planinekako su postavljene,
20 i Zemljukako je prostrta?!
21 Ti poučavajtvoje je da poučavaš,
22 ti vlast nad njima nemaš!
23 A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,
24 njega će Allah najvećom mukom mučiti.
25 Nama će se oni, zaista vratiti
26 i pred Nama će, doista račun polagati!

Chapter 89 (苏拉 89)

Verse Meaning
1 Tako mi zore,
2 i deset noći,
3 i parnih i neparnih,
4 i noći kada nestaje, –
5 zar to pametnom zakletva nije…?
6 Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,
7 sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima,
8 kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
9 i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,
10 i faraonom, koji je šatore imao
11 koji su na zemlji zulum provodili
12 i poroke na njoj umnožili,
13 pa je Gospodar tvojbič patnje na njih spustio,
14 因为, Gospodar tvoj je, 真的, u zasjedi.
15 Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: “Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!”
16 A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: “Gospodar moj me je napustio!”
17 A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
18 i da se puki siromah nahranijedan drugog ne nagovarate,
19 a nasljedstvo pohlepno jedete
20 i bogatstvo pretjerano volite.
21 A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
22 i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
23 i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetitia na što mu je sjećanje?! –
24 i reći: “Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!”
25 Tog Dana niko neće kao On mučiti,
26 i niko neće kao On u okove okivati!
27 A ti, o dušo smirena,
28 vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,
29 pa uđi među robove Moje,
30 i uđi u Džennet Moj!

Chapter 90 (苏拉 90)

Verse Meaning
1 Kunem se gradom ovim,
2 a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, –
3 i roditeljem i onim koga je rodio, –
4 Mi čovjeka stvaramo da se trudi.
5 Misli li on da mu niko ništa ne može?
6 Utrošio sam blago nebrojeno!” – reći će.
7 Zar misli da ga niko vidio nije?
8 Zar mu nismo dali oka dva
9 i jezik i usne dvije,
10 i dobro i zlo mu objasnili?
11 帕, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –
12 A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? –
13 roba ropstva osloboditi,
14 要么, kad glad hara, nahraniti
15 siroče bliska roda,
16 ili ubogoga nevoljnika,
17 a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i kojima jedni drugima milosrđe preporučuju;
18 oni će bitisretnici!
19 A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će bitinesretnici,
20 iznad njih će vatra zatvorena biti.

Chapter 91 (苏拉 91)

Verse Meaning
1 Tako Mi Sunca i svjetla njegova,
2 i Mjeseca kada ga prati,
3 i dana kada ga vidljivim učini,
4 i noći kada ga zakloni,
5 i neba i Onoga koji ga sazda,
6 i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini,
7 i duše i Onoga koji je stvori
8 pa joj put dobra i put zla shvatljivim učinio, –
9 uspjeće samo onaj ko je očisti,
10 a biće izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!
11 Semud je zbog obijesti svoje poricao:
12 kad se jedan nesretnik između njih podigao,
13 Allahov poslanik im je doviknuo: “Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!”
14 ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklalii Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio,
15 i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.

Chapter 92 (苏拉 92)

Verse Meaning
1 Tako mi noći kada tmine razastre,
2 i dana kad svane,
3 i Onoga koji muško i žensko stvara, –
4 vaš trud je, 真的, različit:
5 onome koji udjeljuje i ne griješi
6 i ono najljepše smatra istinitim
7 njemu ćemo Džennet pripremiti;
8 a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim
9 i ono najljepše smatra lažnim
10 njemu ćemo Džehennem pripremiti,
11 i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.
12 Mi smo dužni da ukažemo na pravi put,
13 i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!
14 Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,
15 u koju će ući samo nesretnik,
16 onaj koji bude poricao i glavu okretao,
17 a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,
18 onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,
19 ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvratio,
20 već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,
21 i on će, zbilja, zadovoljan biti!

Chapter 93 (苏拉 93)

Verse Meaning
1 Tako mi jutra
2 i noći kada se utiša, –
3 Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
4 Onaj svijet je, 真的, bolji za tebe od ovoga svijeta,
5 a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!
6 Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,
7 i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,
8 i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
9 Zato siroče ne ucvili,
10 a na prosjaka ne podvikni,
11 并讲述你主的恩典!

Chapter 94 (苏拉 94)

Verse Meaning
1 Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,
2 i breme tvoje s tebe skinuli,
3 koje je pleća tvoja tištilo,
4 i spomen na tebe visoko uzdigli!
5 Ta, 真的, s mukom je i last,
6 真的, s mukom je i last!
7 A kad završiš, molitvi se predaj
8 i samo se Gospodaru svome obraćaj!

Chapter 95 (苏拉 95)

Verse Meaning
1 Tako mi smokve i masline,
2 i Sinajske gore,
3 i grada ovog, bezbjednog, –
4 Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
5 zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
6 samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
7 Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet, –
8 zar Allah nije sudija najpravedniji?!

Chapter 96 (苏拉 96)

Verse Meaning
1 Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,
2 stvara čovjeka od ugruška!
3 Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4 koji poučava peru,
5 koji čovjeka poučava onome što ne zna.
6 真的, čovjek se uzobijesti
7 čim se neovisnim osjeti,
8 a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
9 Vidje li ti onoga koji brani
10 robu da molitvu obavi?
11 Reci mi ako on misli da je na pravom putu,
12 ili ako traži da se kumirima moli,
13 reci mi, ako on poriče i glavu okreće
14 zar on ne zna da Allah sve vidi?
15 Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,
16 kiku lažnu i grešnu,
17 pa neka on pozove društvo svoje
18 Mi ćemo pozvati zebanije.
19 Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!

Chapter 97 (苏拉 97)

Verse Meaning
1 Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr
2 a šta ti misliš šta je noć Kadr?
3 Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci
4 meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5 sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Chapter 98 (苏拉 98)

Verse Meaning
1 Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
2 od Allaha Poslanik koji čita listove čiste,
3 u kojima su propisi ispravni.
4 A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
5 a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; 它是 – ispravna vjera.
6 Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, biće, sigurno, u vatri Džehennemskoj, u njoj će večno ostati; oni su najgora stvorenja.
7 A oni koji vjeruju i čine dobra djelaoni su, zbilja, najbolja stvorenja,
8 njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Chapter 99 (苏拉 99)

Verse Meaning
1 Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
2 i kada Zemlja izbaci terete svoje,
3 i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –
4 toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
5 jer će joj Gospodar tvoj narediti.
6 Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
7 onaj ko bude uradio koliko trun dobravidjeće ga,
8 a onaj ko bude uradio koliko trun zlavidjeće ga.

Chapter 100 (苏拉 100)

Verse Meaning
1 Tako mi onih koji dahćući jure,
2 pa varnice vrcaju,
3 i zorom napadaju,
4 i dižu tada prašinu
5 pa u njoj u gomilu upadaju
6 čovjek je, 真的, Gospodaru svome nezahvalan
7 i sam je on toga, doista, svjestan,
8 i on je, zato što voli bogatstvoradiša.
9 A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
10 i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
11 Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.

Chapter 101 (苏拉 101)

Verse Meaning
1 Smak svijeta!
2 Šta je smak svijeta?
3 i šta ti znaš o Smaku svijeta?
4 Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
5 a planine kao šarena vuna iščupana.
6 Onaj u koga njegova djela budu teška
7 u ugodnu životu će živjeti,
8 a onaj u koga njegova djela budu lahka
9 boravište će mu bezdan biti.
10 A znaš li ti šta će to biti? –
11 vatra užarena!

Chapter 102 (苏拉 102)

Verse Meaning
1 Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
2 sve dok grobove ne naselite.
3 A ne valja tako, saznaćete svakako!
4 i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!
5 Ne valja tako, neka znate pouzdano,
6 Džehennem ćete vidjeti jasno!
7 i još jednom, doista će te ga vidjeti očigledno!
8 zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

Chapter 103 (苏拉 103)

Verse Meaning
1 Tako mi vremena, –
2 čovjek, doista, gubi,
3 samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Chapter 104 (苏拉 104)

Verse Meaning
1 Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,
2 koji blago gomila i prebrojava ga,
3 i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
4 A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Džehennem!
5 A znaš li ti šta je Džehennem? –
6 Vatra Allahova razbuktana,
7 koja će do srca dopirati.
8 Ona će iznad njih biti zatvorena,
9 plamenim stubovima zasvođena.

Chapter 105 (苏拉 105)

Verse Meaning
1 Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
2 Zar lukavstvo njihovo nije omeo
3 i protiv njih jata ptica poslao,
4 Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
5 pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

Chapter 106 (苏拉 106)

Verse Meaning
1 Zbog navike Kurejšija,
2 navike njihove da zimi i ljeti putuju,
3 neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
4 koji ih gladne hrani i od straha brani.

Chapter 107 (苏拉 107)

Verse Meaning
1 Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
2 Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
3 i koji da se nahrani siromahne podstiče.
4 A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
5 molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
6 koji se samo pretvaraju
7 i nikome ništa ni u naruč ne daju!

Chapter 108 (苏拉 108)

Verse Meaning
1 Mi smo ti, 真的, mnogo dobro dali,
2 zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
3 onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.

Chapter 109 (苏拉 109)

Verse Meaning
1 Reci: “O vi nevjernici,
2 ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
3 a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
4 ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
5 a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
6 A vamavaša vjera, a menimoja!

Chapter 110 (苏拉 110)

Verse Meaning
1 Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
2 i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
3 ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

Chapter 111 (苏拉 111)

Verse Meaning
1 Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!
2 neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
3 ući će on sigurno u vatru rasplamsalu,
4 i žena njegova koja spletkari;
5 o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

Chapter 112 (苏拉 112)

Verse Meaning
1 Reci: “On je Allahjedan!
2 Allah je Utočište svakom!
3 Nije rodio i rođen nije,
4 i niko Mu ravan nije!”

Chapter 113 (苏拉 113)

Verse Meaning
1 Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja
2 od zla onoga što On stvara,
3 i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
4 i od zla smutljivca kad smutnje sije,
5 i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”

Chapter 114 (苏拉 114)

Verse Meaning
1 Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
2 Vladara ljudi,
3 Boga ljudi,
4 od zla šejtana-napasnika,
5 koji zle misli unosi u srca ljudi
6 od džinova i od ljudi!”
空的 | 媒体
返回顶部按钮