فتوے & ضابطے

جن کے ساتھ عورت جنت میں ہو گی۔?

سوال: Selam alejkum, poštovani! Zanima me da li će prva žena biti na onom svijetu sa prvim mužem, čak i ako su se razveli, a on dočekao smrt oženjen drugom ženom? Unaprijed hvala, da vas Allah nagradi!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni uvedeni u Džennet. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔: njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov…” (Er-Ra‘d, 22–23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni.” (Jā Sīn, 55–56)

Ukoliko se žena više puta udavala, bit će sa svojim zadnjim mužem. Prenosi se da je Muavija b. Ebu Sufjan zaprosio ženu koja se zvala Ummu Derda’, pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda’, njen muž koji je umro, prenosi od Poslanika, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, da je rekao: “Svaka žena čiji muž umre pa se ona, nakon njega, udabit će sa svojim zadnjim mužem (u Dženentu)", dodajući na to: “A ja ne bih da te mijenjam sa Ebu Derda’om”, na šta joj je Muavija, r.a., odgovorio: “Onda posti, on (post) čuva!” (طبرانی, Sahihul-Mu‘udžem el-Evsat, br. 3130, Šerhu Muškilil-Asar, br. 654, 2/121. Albani, El-Džamiis-sagir ve zijadetuhu, br. 4469)

Isto tako, od Huzejfe, r.a., prenosi se da je rekao svojoj supruzi: “Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu, nemoj se poslije mene udavati, کیونکہ, واقعی, žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. Zbog toga je Allah, جے ایس, zabranio Poslanikovim, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu.” (Bayhacks, Sahih Es-Sunenul-kubra, br. 13803, Šerhu Muškilil-Asar, br. 654, 2/121)

Postoji i mišljenje da će na ahiretu žena pripasti čovjeku koji se najljepše ophodio prema njoj na dunjaluku, shodno predaji koju prenosi majka pravovjernih Ummu Habiba, Poslanikova, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, supruga, koja je pitala Allahovog Poslanika, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔: “Žena koja je imala dva muža na dunjaluku, pa su joj oba umrla, i na kraju se svi nađu u Džennetukojem će pripasti, prvom ili drugom?” Allahov Poslanik, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, reče: “Pripast će onome koji se najljepše ophodio prema njoj. Ummu Habiba, zaista lijepo ponašanje kupi dunjalučke i ahiretske nagrade!” (Bezzar, Musned, br. 6631)

Imam Kilabazi, rhm., islamski učenjak i pobožnjak, وہ کہتے ہیں: “Moguće je da je Allahov Poslanik, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, kod svoje supruge primijetio njenu želju da bude sa njim u Džennetu, kao što je sa njim bila na dunjaluku, کیونکہ حدیث govori o Ummu Habibi i ona je ta koja postavlja pitanje i koja je imala već jednog muža prije Allahovog Poslanika, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, pa joj je on odgovorio: ‘Pripast će onome koji se najljepše ophodio prema njoj’ – a ko je ljepšeg ahlaka od Allahovog Poslanika, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔!” (Vidjeti: Kilabazi, Me‘anijel-ahbar, 1/341)

Imam Munavi, rhm., وہ کہتے ہیں: “Nakon uzimanja u obzir svih hadisa, može se zaključiti to da će žena pripasti zadnjem mužu s kojim je bila u brakuako svi budu isti po ahlaku i ponašanju, u suprotnom, izabrat će čovjeka koji je bio boljeg ahlaka i ponašanja, a Allah, جے ایس, najbolje zna!” (Vidjeti: Fejdul-Kadir, 3/195)

U svakom slučaju, najvažnije je zaslužiti Allahovu, جے ایس, milost i ući u Džennet, a Allah, جے ایس, sigurno, nikome neće nepravdu učiniti. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku, na ahiretu će biti potpuno prevaziđene, jer od onoga što ima na ahiretu, na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

خالی | میڈیا
واپس اوپر کے بٹن پر